Истината ни прави свободни

ПСИХОЛОГИЯ

3.jpg
Ангел Грънчаров, ЖИВОТЪТ НА ДУШАТА: САМОПОЗНАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ: 44.jpg 1.Познавам ли самия себе си? 1.Кой съм аз? 2.Какво мога да узная за себе си? 3.”Най-трудно е да познаеш себе си” 4.Кой ще ме подкрепи в моето самопознание? (Чуй видеоклипче 1 и също 2) 333.jpg 2.Как се става “психолог”? 1.Съществува ли “нещото”, наречено душа? 2.Как да разбирам психичната реалност? 3.Какво е това, моята субективност? psyhologia1.jpg 3.Какво представлява психологичният проблем? 1.Какво е “психичен проблем”? 2.Как изследва душата “чистата психология”? 3.Имаме ли нужда и от практическа психология? person.jpg 4.Какъв подход да изберем? 1.Кои са възможните психологически методи? 2.Интроспекцията, “гледането навътре”, “самонаблюдението” 3.Какъв е този “хаос” в психологията? 10892815_freyd2.jpg 5.Как се прави психоанализа? 1.Кой е д-р Зигмунд Фройд? 2.Какво става в кабинета на психоаналитика? 3.Кои са “частите” на душата? 4.Какво става в душите ни? 490288.jpg 6.Как се отнасям към света и към самия себе си? 1.Как да се ориентирам в “кълбото” на човешките отношения? 2.Кои са чистите човешки отношения? 3."Полюсите" на душата 02334x33462011.jpg 7.Моят “АЗ” - разбирам ли го? 1.Аз-ът - какво е това? 2.Как съществува автентичният Аз? 3.Какво стои зад простото “Аз съм…”? 4.Кога Аз-ът казва “имам”? fen91.jpg 8.Кога Аз-ът страда? 1.Как идва “объркването” на Аз-а? 2.А какъв е коренът на проблема? 3.Как ставаме… самосъзнателни? 4.Дали душата ни търпи насилието? 5.А какво представляват “душевните кризи” и “болестите” на душата? image005.jpg 9.Какво иска тялото ми? 1.Каква е “същината” на тялото? 2.А как да разбирам безсъзнателното? 3.А какво иска тялото и безсъзнателното? 2222.jpg 10.Дали разбирам своята сексуалност? 1.Половата любов и сексът 2.И така, кои са ефектите на сексуалността върху душата? 3.Какъв е истинският смисъл на секса и любовта? nude-sunlight.jpg 11.Коя е моята сексуална ориентация? 1.А какво прави либидото? 2.Какво става когато потискаме желанията си? 3.Как възникват сексуалните ориентации? 4.”Мъжкото” и “женското” у мен самия 12.Как “тинейджърът” изявява своята сексуалност? 1.Нима съществува и… детска сексуалност? 2.Какво е избор на сексуален обект? 3.А какво е душевното състояние на търсещия любовта тинейджър? 4.Трябва ли юношата да е свободен в сексуалните си прояви? 13.Чувствителен човек ли съм? 1.Какво е човекът? 2.Но какво става в душата когато аз чувствам? 3.Емоционалното съдържание на музиката 4.И за какво все пак ни “служат” чувствата? 5.Каква е тази несъвместимост на чувството с разума? 6.А можем ли с пример да разграничим ясно чувството от ума? 14.Удава ли ми се… мисленето? 1.Как съзнавам? 2.Какво прави мислещият? 3.Но все пак как мисля? 4.Дали мисленето не е… игра? 15.Как да овладея волята си? 1.Какво е воля? 2.Може ли свободната воля да се схване “научно”? 3.Каква е същността на волята? 4.Какво представлява категоричното “аз искам” на волята? 16.Как да направя волята си свободна? 1.Има ли изразителна ситуация, в която естеството на волята “изпъква” най-ясно? 2.А дали именно волята ми не ме прави индивидуалност? 3.Как да постигна свободата си? 4.Кой избор е свободен? 5.А какво трябва да правя? 6.Как да разбера какво мога? 7.“Искам, значи… мога” – така ли е? 17.”Да бъда личност” - как да го постигна? 1.Отстраним ли е недостатъкът на “научния абстракционизъм”? 2.Какво ни казва самата дума – “личност”, “персона”? 3.Скрива или разкрива нещо личността? 4.Кога се ражда личността? 18.Как да стана силна личност? 1.Кой е изворът на човечността? 2.Можеш ли да бъдеш човек, но не и личност? 3.А откъде иде силата на суверенната личност? 4.Кога изобщо се “ражда” личността? 19.Приемат ли ме другите? 1.Кое е по-ценното у човека - “индивидуалното” или “социалното”? 2.Искам ли да съм различен? 3.Кой е конформист? 4.Колко личности човек “притежава”? 5.Какво означава желанието “да бъдеш като другите”? 20.Как “се става”… мъж (или жена)? 1.Защо съществуват половете? 2.Какви са различията между мъжа и жената? 3.Разбирам ли “мъжественото” и “женственото” в душите ни? 4.Трябва ли да полагам грижи за своята мъжественост (женственост)? 21.Полът. Какви са различията между мъжа и жената? 1.Къде минава “границата” между половете? 2.Кои качества са “мъжки” и кои - “женски”? 3.Кое мъжко тяло е красиво? 4.Каква е образцовата женственост? 5.Защо красотата ме ентусиазира така силно? 22.Какво за мен е любовта? 22.Какво за мен е любовта? 1.Сексуалността ли е извор на любовта? 2.Защо се появява и какво изразява сексуалното желание? 3.Какво е “отредено” на мъжа и какво “подобава” за жената в секса и любовта? 4.Съществува ли “платонична любов”, любов без секс? 5.Мога ли да се влюбвам когато поискам? ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.И напреднах ли в познанието на самия себе си? 2.Проблемът да нямаш проблеми - какво е пък това?! 3.Ще полети ли “крилатата колесница” на моята душа?

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ