Истината ни прави свободни

ЕТИКА

ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЖИВЕЕ

(ЕТИКА НА ДОСТОЙНСТВОТО)
Всеки човек носи в себе си цял неоткрит континент; нима не трябва да стана Колумб за собствената си земя? (Дж. Стивънсън)
Никога не са ми обещавали, че животът ще е лесен, но никой не ме предупреди, че може да е невъзможен. (Джейк Уест)
Смелите не живеят вечно, но предпазливите не живеят въобще. За здравето на смелите! (Т. Люс)
Ако не си в състояние да общуваш успешно със самия себе си, как би могъл да правиш това с други особняци?! (Дж. Файвър)
СЪДЪРЖАНИЕ:
КАКВО Е ЧОВЕКЪТ? (Въведение)
23.Кой си ти за мен?
24.Как ние се “гледаме”?
25.Кога някой ми е симпатичен?
26.Симпатичен ли съм за оня, който ми е симпатичен?
27.Какво правим с другия?
28.Кога разговорът ни е “смислен”?
29.В какво се състои моята загадъчност?
30.Какво ми дава откритостта?
31.Как другият ми става близък?
32.За какво и как разговаряме?
33.Какво не бива да си позволявам?
34.Кога аз и другият се проваляме?
35.Пречим ли си понякога?
36.Кога ми е истински приятно?
37.Трудно или лесно се сприятелявам?
38.Има ли “граници” в приятелството?
39.Може ли приятелите да “интимничат”?
40.Кога при мен идва любовта?
41.Разбирам ли еротичното влечение?
42.Как да намеря любимия човек?
43.Какво правим ние, влюбените?
44.Нима щастието не е в това да обичам и да ме обичат?
45.А какво става в душите ни?
46.“Понасяме” ли се като характери?
47.Какво за мен е семейството?
РАЗДЕЛ ТРЕТИ: АЗ И ДРУГИТЕ, ЧОВЕШКАТА ОБЩНОСТ
48.Кои са те, другите?
49.Кой съм аз за тях?
50.Кои за мен са “чужди” и “свои”?
51.Защо се “сближаваме” и “отдалечаваме”?
52.Трябва ли да съм “вежлив” с безличното?
53.Кога съм свободен от другите?
54.За какво съм призван?
55.Как “присъствам” в съществуването си?
56.Защо “пресъздавам” себе си непрекъснато?
57.Искам ли да ме ценят по “достойнство”?
58.Кога съм станал “зрял”?
59.Оставям ли се да ме използват?
60.Трябва ли да се “нагаждам”?
61.Налага ли ми се да лицемеря?
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ: ИСТИНИТЕ НА ЖИВОТА МИ
1.Философията на морала
1.Коя е вечната истина на вечния живот?
2.Какво е моралът?
3.Какво съм длъжен да правя?
2.Нравствените принципи
1.Кои са възможните принципи?
2.Кои принципи са моите?
3.Божият закон
4.Дълг и съвест
5.Щастие и страдание
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: “АФОРИЗМИ ЗА ЖИТЕЙСКАТА МЪДРОСТ”, АРТУР ШОПЕНХАУЕР
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СЕНТЕНЦИИ ЗА ЖИВОТА, ЩАСТИЕТО И СВОБОДАТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ДИСКУСИЯ НА ТЕМА “ВЪВ... ВИНОТО Е ИСТИНАТА”?
АВТОР: АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ