Истината ни прави свободни

ФΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ангел Грънчаров
ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА
Вечното в класическата и модерната философия
СЪДЪРЖАНИЕ:
Раздел първи: ВЪВЕДЕНИЕ
Лекция I: ИДЕЯТА ЗА ФИЛОСОФИЯ
Лекция II: КАК РАЗБИРАМ ФИЛОСОФИЯТА?
Лекция III: КАК СЕ ФИЛОСОФСТВА?
Лекция IV: КАК ГОВОРИ ФИЛОСОФСТВАЩИЯТ?
Лекция V: КАК ЖИВЕЯТ ФИЛОСОФИТЕ?
Лекция VI: ИМА ЛИ ФИЛОСОФИЯТА БЪДЕЩЕ?
Раздел втори: ПЪРВИТЕ НАЧАЛА
Лекция VII: ИЗБОРЪТ НА ПЪТ
Лекция VIII: ЗАЩО СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪЩЕСТВУВА?
8.1. Първи досег с тайнството на съществуването
8.2. Защо битието е, а небитието не е?
8.3. Цялото сътворено битие носи върху себе си белезите на Духа
8.4. Единното е извор на всичко съществуващо
8.5. Идея е онова, до което се докосваме единствено в своя дух
Лекция IX: СФЕРИТЕ НА БИТИЕТО
9.1. Корените, подхранващи великолепието на природата
9.2. Прекрасното царство на духа и свободата
9.3. Човешкото битие е битие на свободата
9.4. Истината на съществуването, достойно за човека
9.5. Истината, спотаена в дълбините на душата и сърцето ми
Лекция X: А БИТИЕТО СЪЩЕСТВУВА МНОГОЛИКО
10.1. Идеята за Бога и Божието битие
10.2. Поривът към абсолютната битийна пълнота
10.3. Духът, оживотворяващ природата в нейната цялост
10.4. Култът към тялото и неуморната воля за живот
10.5. Раждането на човечността в най-първичния усет за свобода
10.6. Високото достойнство да си човек
Лекция XI: ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА
11.1. Жизненият свят на човека
11.2. Спускане в дълбините на света
11.3. Свещеното чувство, долавящо пълнотата на живота ми
11.4. Вътрешната същина на живота
11.5. Животът е тайна, която трябва да бъде разгадана
Лекция XII: СЪЩНОСТТА НА ИСТИНАТА
12.1. А що е истина?
12.2. Битието винаги е битие-в-истина
12.3. Само свободата ни открива път към истината
12.4. Фатално важното съществуване-в-истина
12.5. Истината е вярност на битието и откритост спрямо неговия призив
Раздел трети: ЧОВЕШКОТО
Лекция XIII: ИДЕЯТА ЗА СВОБОДА
13.1. Символичната история-трагедия на Сизиф
13.2. Готовността за свобода
13.3. Не човекът притежава свобода, а свободата притежава човека
13.4. Свободният и несвободният живеят в различни светове
13.5. Самосъзнанието за свобода
13.6. Субективно-екзистенциалната диалектика на освобождаването
13.7. Човешкото е изтъкано от някаква чудна “времева материя”
ЛЕКЦИЯ XIV: ПЪТЯТ КЪМ МОЯТА СВОБОДА
14.1. “Технология” на свободата
14.2. Раждането на автентичната свобода
14.3. Човекът е безпокойство
14.4. Светът на свободния човек е негова собствена еманация
Лекция XV: СОЦИУМЪТ И НАДМОГВАНЕТО НА БЕЗЛИЧНОСТТА
15.1. Човешкото съществуване е най-съкровена лична история на индивида
15.2. Мога ли да бъда свободен сред несвободни?
15.3. Битката за свобода е битка за достойнство
15.4. Традицията от гледището на живота и свободата
15.5. Вслушаният в призива на традицията индивид
15.6. Античовешката безжизненост на несвободата
Лекция XVI: ЧОВЕШКАТА СУБЕКТИВНОСТ И ЕКЗИСТЕНЦИЯТА
16.1. Първоначалната интуиция за чисто човешкото
16.2. “Познай самия себе си”
16.3. “Ние, цивилизованите, на знания станахме богати, но не и на мъдрост”
16.4. Феномените на човешкото и стоящите зад тях екзистенциални структури
Раздел четвърти: АНАЛИТИКА НА СУБЕКТИВНОСТТА
Лекция XVII: БОГАТСТВОТО НА ЧОВЕКА Е В ДУШАТА МУ
17.1. Дали тялото не е храм на душата, а пък душа да е самото божество?
17.2. Дионисиевото начало у човека
17.3. “Човекът е същество, към всичко привикващо”
17.4. Принципът в разбирането на душевния живот
17.5. Субективният свят на личността
17.6. Чистите отношения на човека към света и към себе си
17.7. Конституирането на душевните сили
Лекция XVIII: ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ
18.1. Изследването на съзнанието
18.2. Учението за феномените
18.3. Интелектът, умът, разсъдъкът
18.4. Чудото на човешката мисъл
18.5. Творческата, продуктивната мощ на мисълта
18.6. Може ли всеки да се научи да мисли?
18.7. Истинският смисъл на образованието
Лекция XIX: ЧУВСТВОТО КАТО СИЛА НА ДУШАТА
19.1. Човекът – мислещо, чувстващо или искащо същество?
19.2. Развълнуваната душевност на субекта
19.3. Законите на сърцето са различни от тези на ума
19.4. Магията на изкуството
19.5. Философията и изкуството като форми на духа
Лекция XX: СВОБОДНАТА ВОЛЯ НА ЧОВЕКА
20.1. Единната душа и проблемът за волята
20.2. Срещата на воля и свобода
20.3. Коренът и същината на човешката воля
20.4. Волята е въплъщението на автентично разбираната свобода
20.5. Мостът между субективното и обективното
20.6. Вдъхновената воля
Лекция XXI: ЛИЧНОСТТА Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ТИ БОГАТСТВО
21.1. Разбирането на своята най-съкровена вътрешност
21.2. Личността, persona-та
21.3. Кога човек става личност?
21.4. Очите и погледът – магическо огледало на душата
21.5. Социалните роли и игри, които сме принудени да играем
21.6. Механизмите на потискане и разгръщане на личността
Заключение: МОЕТО БЪДЕЩЕ Е В СОБСТВЕНИТЕ МИ РЪЦЕ

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ