Истината ни прави свободни

понеделник, 9 февруари 2015 г.

У нас наричат "некадърници" хората, чиито подход съответства на най-съвременните и доказано ефективни образователни образци - какъвто е финландският


Във в-к ДНЕВНИК открих статията със заглавие Седемте принципа на Финландия за добро средно образование, която изчетох с интерес, съветвам ви и вас - ако се интересувате от образование - да сторите същото, поучителна е. За себе си открих, че в своята дейност като учител по философия с повече от 30 годишна практика съм прилагал, бе да зная това, доста "финландски правила" (примерно това, че не преподавах на учениците урока, а ги оставях те сами да е справят, да решават проблеми, да търсят, да изследват и много други такива), интересно е, че за тези свои иновации аз най-накрая бях уволнен от училище с мотива "некадърен", "негоден за системата", "не става за учител", а сега се оказва, че у нас явно така възприемат, оценяват и наричат хората, чиито разбирания за образование съответстват на най-високи и съвременни и доказано ефективни образователни образци - какъвто е финландския. Но у нас абсурди колкото щеш, ето сега и самата статия, препечатвам я тук за да я сложа след това в следващата книжка на списание HUMANUS:

Образованието във Финландия трайно заема водещи позиции в най-различни класации и рейтинги, а финландските ученици постигат най-добър резултат на тестовете PISA. Те са и най-четящите деца в света, втори са в естествените науки и пети - по математика. В същото време децата във Финландия прекарват най-малко време в учене спрямо връстниците си другаде по света, а държавата отделя умерени средства за безплатното образование.

Как се постига това, разказва рускоезичното списание terve, което популяризира финландския начин на живот и култура сред потенциалните руски туристи и бизнесмени.

Средното общообразователно задължително обучение във Финландия включва две степени:

- начален курс (alakoulu) от 1-ви до 6-ти клас и
– горен курс (yläkoulu) от 7-ми до 9-ти клас.

Допълнителният 10-ти клас е за подобряване на успеха. След това децата се насочват към професионален колеж или продължават образованието си в лицей (lukio), които съответстват на 11-ти и 12-ти клас у нас.

Финландците смятат, че децата трябва да бъдат натоварвани постепенно, а най-много да учат само онези, които искат да продължат към висшето образование, т.е. действително много искат и са способни да учат.

Ето седемте принципа на средния курс:

1. Равенство.

На училищата

Тук няма нито елитни, нито непрестижни училища. В най-голямото учениците са 960, в най-малкото - 11, но оборудването е напълно еднакво, а финансирането - пропорционално. Почти всички училища са държавни, макар че има и десетина частно-държавни, където родителите доплащат за това изискванията към децата им да са по-високи.

Доскоро е било забранено родителите да избират училището и са били длъжни да записват детето в най-близкото. Сега забрана няма, но хората продължават да го правят, защото всички училища са еднакво добри и така е много по-удобно.

На учебните дисциплини

Финландия не насърчава задълбоченото изучаване на определен предмет за сметка на останалите. Не се приема, че математиката е по-важна от изкуството, например. Единственото изключение е формирането на паралелки с особено надарени деца по рисуване, музика или спорт.

На родителите

Учителят обикновено не се интересува какво работят родителите. Забранено е да се събират такива сведения от децата.

На учениците

Във Финландия няма добри и лоши ученици, а сравняването на децата едно с друго е забранено. Както гениалните деца, така и тези с ограничени умствени способности, са смятани за "различни" и учат заедно с всички останали, същото важи и за децата в инвалидни колички. За деца с увредено зрение или слух могат да бъдат организирани паралелки, но в рамките на традиционното училище. Разликата между слабия и силния ученик е най-малката в света, вярват финландците.


На учителите

Във Финландия не съществува нито понятието "любим учител", нито "гадняр". Не е прието и самите учители да се привързват към водения от тях клас, да показват предпочитанията си или неодобрението си към определени деца. Всяко отклонение от хамоничните отношения води до прекратяване на трудовия договор. От учителя се изисква да бъде просто наставник, но всеки - и учителят по математика, и по трудово обучение, знае, че е еднакво важен.

На правата

Още в първи клас децата научават какви са правата им, между които и това - да се оплачат от възрастните пред социалния работник. Така и родителите знаят, че детето е личност, която не може да бъде обиждана нито с дума, нито с жест.

Трудовото законодателство в страната забранява на учителя да унижава ученика. Трудовите договори са едногодишни с възможност за удължаване, но заплатата е висока - от 2500 евро за помощник - учител и до 5000 евро за титуляр.

2. Образованието е безплатно

Освен учебните занятия безплатни са също обедите, екскурзиите, музеите, извънкласната дейност,
транспортът - ако училището е на разстояние над 2 км от дома, учебниците, канцеларските материали и дори ноутбуците. Събирането на каквито и да било средства от родителите е забранено.

3. Индивидуалност

За всяко дете се съставя индивидуален план за обучение и развитие. Той включва различни учебници и помагала, различен брой и различна продължителност на занятията в клас и у дома, дори и различен обем на учебния материал. От един ученик се изискват повече подробности, а от друг - да знае основното. Така в един и същи клас децата правят различни по сложност упражнения, а оценките им съответстват на личното им ниво. Ако детето изпълни своята "лесна" задача, получава отличен. Утре задачата му ще е по-трудна, но ако не се справи, няма нищо страшно, ще се върне към "лесните".

Допълнително се провежда поддържащо обучение - това, за което в България разчитаме на частните уроци, както и коригиращо обучение - за децата с устойчиви проблеми - например при слаби познанията по фински език, при трудности със запомнянето или при асоциално поведение. В този случай занятията са индивидуални или в малки групи.

4. Практичност

Финландците избират да готвят децата си за живота, а не за полагане на изпити. Затова и няма изпити. Контролните или тестовете се провеждат по преценка на учителя.

Съществува само един задължителен стандартен тест в края на средното образование като учителите не се интересуват от резултата, не се отчитат за него пред никого и не подготвят целево децата за него - каквото си постигнал, добре.

Преподава се само това, което може да послужи в живота. Логаритмите или устройството на доменната пещ няма да потрябват, затова и не се изучават. Затова пък тукашните деца от малки знаят какво е портфолио, договор, банкова карта, могат да пресметнат данък наследство, да си направят сайт, да пресметнат цената на стоката след няколко различни отстъпки и да се ориентират по карта.


5. Доверие

Тук властва доверието към училищния персонал и учителите - няма проверки, инспекторат, методисти. Учебната програма е всеобща, но дава само насоката, а всеки педагог може да прилага онзи метод, който смята за най-подходящ.

Доверието към децата също е изведено в култ. В час имаш право да се занимаваш със свои си неща. Например, ако на урока по литература се прожектира филм, но на ученика не му е интересно, може да отвори книга. Смята се, че ученикът е способен сам да избере кое е по-полезното за него.

С този принцип са свързани още два:

6. Доброволност

Учи този, който иска да учи. Педагозите се стараят да привлекат вниманието на ученика, но ако той няма никакъв интерес или способности да учи, ще бъде насочен към практически полезна в бъдеще и не особено сложна професия, вместо да получава двойка след двойка.

Това също е една от задачите на средното училище - да изясни дали си струва да продължиш да учиш в лицей или ще ти е по-полезно да получиш професия. Важно е да се отбележи, че и двете възможности са еднакво престижни.

И въпреки че режимът в училище е мек и деликатен, "бягствата" са невъзможни - контролът е строг и всеки изгубен час задължително трябва да бъде отучен. Например шестокласник може да се наложи да си вземе часа докато учителят му преподава на второкласници. Длъжен е да седи с тях, да скучае, ако иска, но да си отработи изпуснатото. Ако пречи или не работи - часът няма да му се зачете. Никой не вика родителите, не се кара, не те упреква за мързела ти. А ако родителите също не се интересуват, ученикът просто ще повтори класа. Това обаче не е срамно - особено в големите класове. Човек трябва да се готви за живота на възрастните сериозно и отговорно, затова е предвиден и един допълнителен, но не задължителен 10-ти клас.

7. Самостоятелност

Финландците вярват, че главното, за което училището трябва да се подготви подрастващите, е самостоятелният и успешен бъдещ живот.

Затова тук децата се учат да размишляват и да получават знания сами. Учителят не преподава новия урок - има си книги за това. Важни са не наизустените формули, а уменията да ползваш справочници, да работиш с текст, да си служиш с калкулатор и да сърфираш в интернет - да привличаш нужните ресурси за решаването на моментния проблем.

Освен това учителите не се намесват в конфликтите между учениците, а ги оставят да се подготвят към житейските ситуации всестранно и да развият умения да се защищават.

Все пак учебният процес в "еднаквите" финландски училища е организиран различно.

Кога и колко се учи

Учебната година започва между 8 и 16 август - според вътрешните правила на училището, при това без големи тържества, официални костюми и букет за учителката. Завършва в края на май. Има 3-4 дни есенна ваканция, двуседмична коледна, седмица "скиорска" ваканция през февруари и великденска.

В петък часовете са намалени.

Какво се учи

В 1-ви и 2-ри клас се учи родна реч и четене, математика, природознание, религия - според вероизповеданието, или "разбиране за живота" - за тези, които не се интересуват от религия. Другите часове са музика, рисуване, трудово и физкултура. При това в един час могат да се изучават няколко дисциплини.

Между 3-ти и 6-ти клас започва обучението по английски език. В 4-ти клас се избира втори чужд език - френски, шведски, немски или руски. Въвеждат се и допълнителни дисциплини, които зависят от самото училище - бързопис на клавиатура, компютърна грамотност, дървообработване, хорово пеене. Почти във всяко училище да овладее някакъв музикален инструмент или поне да опита да свири - както на кавал, така и на контрабас.

В 5-ти клас започва изучаването на биология, география, физика, химия, история. До 6-ти клас всички предмети се водят от един учител, профилирането идва след това. Часовете по физическо включват всякакви спортни игри до три пъти седмично, а душът след час е задължителен. Литературата, така както ние я разбираме, не се преподава, по-скоро се чете.


От 7-ми до 9-ти клас се учат финландски език и литература, шведски, английски, математика, биология, география, физика, химия, основи на здравето, религия (разбиране за живота), музика, изобразително изкуство, физкултура, предмет по избор и трудово обучение. В девети клас има двуседмично "опознаване на трудовия живот".

Нужни ли са оценките

В страната е възприета десетобалната система, но до 7 клас оценката е само словесна - посредствено, добре, отлично. До трети клас децата не се оценяват.

Всички училища имат електронни дневници, а родителите с личен код се информират за постиженията на децата си не само от учителя, но и от психолога, социалния и здравния работник.

Оценките във финландското училище са лишени от зловещата си окраска и се поставят само за сведение на самия ученик. Така той има ориентир как изпълнява целите си и какво да направи, за да разшири знанията си, ако желае. От оценките по никакъв начин не зависи репутацията нито на училището, нито на учителите.

Дребни неща от училищния живот

– училищата са без огради, липсва и охрана. Повечето са с електронна система за заключване и влизането и излизането става само по разписание.

– не е задължително да седиш на чина по време на час. Може да се опънеш и на килима, какъвто задължително има в малките класове. В някои класни стаи има диванчета и фотьойли.

– няма униформа, нито изисквания за облеклото. Обувките обаче остават в гардеробчетата и децата влизат по пантофи или по чорапи.

– при хубаво време уроците на открито са чести, като към училищата има амфитеатрално разположени пейки.

– домашните са рядкост. Децата трябва да почиват. Родителите също не са длъжни да "учат" с децата си, вместо това педагозите им препоръчват да правят излети, да спортуват и да посещават музеи. Училището обаче се интересува от това как и колко общуват деца и родители.

– не се изпитва "на дъската" и не се преразказва урокът. Учителят дава насоката на занятията и след това се движи между учениците като проверява как всеки изпълнява задачата. Помага му помощник учителят.

– в тетрадката можеш да пишеш с молив и дори да изтриеш написаното.

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

неделя, 8 февруари 2015 г.

Началото на чудесен психологически експеримент, който ще ни даде безценни сведения за нравствената ситуация в образователната сфера


По публикацията от петък - тя е със заглавие Мое най-добронамерено предложение за безболезнено излизане от един съвременен крайно заплетен правен, политически, психологически, нравствен и чисто човешки казус - се получи интересна дискусия, имаща голям, по моята преценка, психологически и нравствен смисъл, и понеже третира темата за ужасно тежката ситуация в многострадалната българска образователна система, решавам да я публикувам отделно, с оглед повече хора да се позамислят по поставените проблеми, а евентуално и да се включат със свое мнение; ето какво си казаха до този момент събеседниците (запазил съм, за автентичност, оригиналния правопис и пунктуация на някои от коментиращите):

Анонимен каза: Toa pak nekadarnik gran4arov se misli za mnogu ymen a vsa6nost e mnogu prozt.... kato galo6......

Анонимен каза: Нашият сплотен около любимата ни директорка колектив няма да се поддаде на толкова долните провокации на нашия доказан враг Грънчаров. Ние като един се разграничаваме от шантажите му и заявяваме че подкрепяме стила и методите на нашето така предано на делото на демокрацията училищно ръководство! Позор, Грънчаров стига си се навирал в нашия колектив ние не те искаме защото си вреден! Иди в психиатрията да се лекуваш......

Мария Василева каза: Горното изказване - пример за "християнска простителност"! Кой ви дава правото да говорите от името на целия колектив и директорката? Коя сте вие?

В целия цвят хората се мъчат да стигнат до споразумение на масата за преговори. Но не и вие, вие сте за смърт и доубиване, тормоз и отмъщение, така ли? Силно се съмнявам, че с такива разбирания един колектив може да бъде сплотен. А един директор, който не слага край на непрекъснатите ви подозрения, нападки и обиди по отношение на вашия колега, независимо от това кой е прав и кой крив, несъмнено говори, че на този директор там не му е мястото, щом мълчи относно вашата простотия, подлизурство и издънки...

Мария Василева

Анонимен каза: "Нашият сплотен около любимата ни директорка колектив..."

Вашият колектив, г-жо Попова, трябва да разбере, че времето на колективните решения отдавна е приключило. Все пак живеем във време, в което личното мнение получи право да бъде изразявано свободно.

И още нещо - човекът е в болница, а вие продължавате да го обсипвате с хули и обиди. С каква цел? Да получите още един трудов договор за следващата учебна година? Не е ли малко унизително. Не всичко на този свят е пари. Има и други неща - достойнство, лична свобода, почтеност. Колкото и да са ви чужди, огледайте се. Около вас има много хора, които могат да ви бъдат за пример в това отношение.

Анонимен каза: вече е ясно, че Грънчаров ще загуби делата и търси начини да се помири с директорката. Ще лъсне истината, че е вярна диагнозата психично рзстройство.

А тая г-жа Василева не бива да напада и кълне така хората, защото още веднъж доказава, че няма християнски морал, за какъвто говори.

Анонимен каза: Госпожо Анастасова, защо сте толкова подла? Не ви ли е срам поне малко? Пишете от свое име, защо криете самоличността си? Не се ли изморихте да правите интриги и подлости? А дали Грънчаров ще загуби делата това още съвсем не е сигурно. Ами ако ги спечели?! Тогава какво ще правите? Помислете за това. И започнете да се молите за душата си. Щото позорно изгонената от училището в крайна сметка ще сте вие.....

д-р Сотиров каза: не съм госпожа Анастасова, а се казвам Христо Сотиров. Но се интерсувам от казуса Грънчаров, защото мой племенник учеше в техникума и знам на какво беше подложен. Е това не му попречи да стане добър специалист-икономист и то, но му остана болката и унижението от господина. Не ме интерсесуват разприте, който имаш Грънчаров с директорката, Нея не я познавам, но от това, което съм чул за теб ,знам едно- нямаш място в училище.

Това, което знам и съм чувак, е също така, че не си добър човек, а мнителен и несъгласните с теб наричаш "мерзавци", пък било то и анонимни писатели в блога ти. Е аз се обозначих. За твое сведение съм и медики предполагам се досещаш, че добре знам ,какво означава "емоционално разстройство" на психиката. Добронамерено Ви го казвам, ако сте имали ЧМТравма, това състояние на психиката Ви е неизбежно. В крайна сметка на всеки може да се случи, но злобата, която излъчвате, си е до характера Ви.

поздрави!

поздрави д-р Сотиров

Ангел Грънчаров каза: Благодаря, драги "д-р Сотиров", за толкова откровеното мнение и за нескриваната любезност. От което си правя извод, че Вие сте един изключително добросърдечен човек - какъвто и подобава да бъде един медик! :-) Бъдете здрав!

Апропо, объркал сте си професията, много Ви бива в издаването на присъди. :-) При възможност, вярвам, с удоволствие бихте се включили в състава на някой "народен съд" над "злодей" като мен, нали така! :-) Ето, и със становището си тук демонстрирате тая постоянна готовност! :-) За което именно и Ви поздравявам!

Благодарение на такива примери младите могат да опознаят истинското лице на миналото, което още не иска да си иде...

д-р Сотиров каза: не съм съдия от т,н, "народен съд", а съм лекар ,завършил български медицински университет. Сред предметите, които се изучават в унито има и "психиатрия". Аз не съм специализирал този дял от медицината, а съм за ваше сведение хирург. Не искам да влизам в просташки полемики, каквито се вихрят в блога Ви, но прекалено много обичам племенника си ,за да си позволя да изразя мнение. Ако действително страдате от 'органична емоционална лабилност', няма как да нямате и ппомени в поведението. Неминуемо това състояние се отразява и на контакта Ви с околните. Сега разбирам, защо моя племенник ,често казваше че се чувства унижаван е емоционално ограбен във Вашите часове. Тое беше отличен ученик и чувствителен млад мъж, но не можеше да приеме наглото Ви поведение и отношението Ви към учениците, които не приемат методите Ви на преподаване. Предполагам, че се досещате за кого, по-точно за кой ученик става въпрос, защото този мой близък винаги открито е заявявал позицията си срещу Вас. В интерес на истината днес го попитах за тази госпожа пенсионерката, срещу която злобеете. Той изрази мнение, че тя е изключителен човек и учениците много са я обичали.

поздрави

д-р Сотиров

Ангел Грънчаров каза: Драги "д-р Сотиров", изказването Ви е изключително интересно и богато на смисъл, много съм Ви благодарен, че благоволихте да ни разкриете своята гледна точка. А тя поставя ред важни проблеми, по които си заслужава да се дискутира - с оглед постигането на истината. Вярвам ще се съгласите, че единствено истината има значение, а отделните мнения имат значение само доколкото ни доближават до нея.

Искам в тази връзка да Ви задам няколко въпроса, с оглед на това да встъпим в ползотворен диалог:

1.) Вие защо едва сега решихте да се изкажете, защо до този момент си мълчахте, особено предвид това, че от много години сте бил наясно с проблемите - твърдите, че Ваш "племенник" бил моя, тъй да се рече, "жертва", бил жертва на моята, както благоволихте да се изразите, "безчовечност" и какво ли не още? Та ще съм Ви благодарен да опитате да ми отговорите на този въпрос.


2.) След като имате претенцията че сте медик, бихте ли опитал тогава да ми обясните как е възможно лице с Вашата квалификация да допуска такава груба грешка, а именно, да проповядвате грубо тъждество между физиологично и психично, сиреч, да подкрепяте незащитимата теза, че всяко лице, което е имало черепно-мозъчна травма, неминуемо след това заболява и от... психично разстройство?! :-) Аз лично смятам, че лице с медицинска квалификация не би допуснало чак такава груба грешка.

3.) Трето, относно моето рисувано от Вас тъй предубедено отношение към учениците и поведение спрямо тях в час, имам чувството, че Вашият "племенник" Ви е говорил за някакъв съвършено друг човек, щото такова едно отношение, което Вие се опитвате да ми припишете, органично не съвпада с моето отношение и поведение, то няма нищо общо с моя манталитет, с моето възпитание, с моята култура, с моите ценности; та бихте ли опитал да направите справка, да попитате "племенника" си дали не е станала някаква грешка, дали той не Ви е говорил за някакъв друг преподавател, не за мен? Почти напълно съм убеден, че е станала някаква досадна грешка, щото това, което ми приписвате, няма никакво отношение към моето действително поведение и моите разбирания за това как следва да се държи един учител в час, сиреч, е несъвместимо с ценностите ми. Можете да се поинтересувате за моето действително, истинско отношение към учениците, попрочетете книгите ми за образованието, имам доста такива книги, също така погледайте клипчетата на моите часове и т.н., и сам ще се убедите, че Вашият "племенник" сериозно Ви е подвел и излъгал, представяйки ме в такава една изцяло невярна, превратна светлина, неизвестно защо е постъпил така...

4.) Вие след като се представяте тук за "медицинско лице", за лице с медицинска квалификация, би следвало да сте що-годе интелигентен човек, та в тази връзка, позволете, искам да Ви запитам за следното: нима е възможно да не схващате това просто житейско обстоятелство, че ние, човешките същества, сме твърде различни, че всеки от нас си има някакви особени ценности, представи за нещата от живота, разбирания, възгледи, позиции и т.н., следователно на тази база имаме неизбежни различия и в своите възприятия, от гледна точка на което е напълно възможно възприятията на Вашия "племенник", които ме описват в такъв един уродлив, нямащ нищо общо с моята личност, несъвместим с културното ми ниво облик, може да са прекалено субективни, в този смисъл и неверни, да изопачават моя образ, да ме представят в съвсем превратна светлина? (Примерно, аз никога не се държа и не мога да се държа... нагло, щото съм изключително възпитан и интелигентен човек и такова едно глупаво поведение е несъвместимо с културното ниво на моята личност.) Другояче казано, Вие наистина ли вярвате толкова безрезервно на "племенника" си, след като той, най-вероятно, е станал жертва на някаква оптическа илюзия, дължаща се на неговите евентуални коренно различни представи за нещата, на коренно разминаване на нашите с него ценности?

5.) Ето, на тази база е много любопитно, че този Ваш хипотетичен "племенник", за моя изненада, пък и за изненада на много хора, с които съм обменял мнения, е възприел "тази госпожа пенсионерката", срещу която аз, видите ли, съм бил... "злобеел" (Апропо, няма такова нещо, никаква злоба няма в моето отношение към въпросната дама на преклонна, на тъй почетна възраст, тя мен, примерно, винаги ме весели, предизвиква у мен твърде свежи чувства!). Та значи този Ваш хипотетичен "племенник" бил изразил мнение, че въпросната дама била "изключителен човек и учениците много са я обичали", това напълно е възможно да е точно така в представите на Вашия племенник, но то по коренен начин да се разминава с възприятията на много други хора по отношение на същия този субект на възприятия, към същата тази личност. Всеки що-годе интелигентен човек приема такива разминавания, дължащи се на ценностни различия, за нещо НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО, но това съвсем не значи, че тия, които имат различни възприятия в сравнение с възприятията на Вашия, тъй да се рече, "племенник", са... "психично ненормални" и пр., нали така, Вие това като "медик", сиреч, поне като средно-интелигентен човек, предполагам, го разбирате чудесно, но все пак Ви питам, съзнавате ли го, какво бихте казал по този повод?

6.) Последно (засега) искам да Ви предложа следното: понеже виждам, че имате желание да дискутирате, да разговаряте с мен, бих си позволил да Ви поканя в моето телевизионно предаване ("На Агората с философа Ангел Грънчаров"), ето, още в този четвъртък бихме могли да осъществим в предаването една интересна дискусия, ако желаете, бихте могъл да предложите и на Вашия евентуален "племенник" (стига изобщо да съществува!) да дойде в предаването ми и в очи в очи да каже какво той мисли, как възприема моите методи на преподаване и пр., ето, предлагам Ви това, вярвам, че предложението ми ще Ви се стори приемливо, давам Ви трибуна, където открито да заявите какво мислите, ще стане, убеден съм, едно чудесно предаване, заповядайте в предаването ми! (Звъннете ми по телефона, има го в КОНТАКТИ на блога, да разговаряме и да уточним подробностите.) Убеден съм, че ако наистина сте такъв, за какъвто се представяте, непременно ще дойдете в предаването ми, ако обаче, простете, в момента лъжете и се представяте за какъвто не сте, ако сте си измислил този Ваш евентуален "племенник", то отхвърлянето на предложението ми ще означава, че Вие, драги ми "д-р Сотиров", сте чисто и просто един фалшификат, че зад това име се крие друга личност, която постъпва крайно недостойно и пр. Ето едно малко тестче за автентичност, знаете как е в интернет, налага ми се на го направя, то е в наш общ интерес.

Всичко добро! Надявам се, че ще се видим, ще се срещнем, ще си стиснем ръце и ще разговаряме на най-човечна основа в предаването "На Агората...", до скоро!

ЗАБЕЛЕЖКА: Днес ще очакваме въпросният "д-р Сотиров" да се изкаже, не крия, интерес очаквам неговите отговори на въпросите ми. Предполагам, че той ще изчезне в небитието, ако искате, можем дори да се обзаложим по този въпрос, а, искате ли да направим облог? Ще подаря на оня, който спечели облога (ако аз не позная, ако аз загубя облога) пълен комплект от моите книги (повече от 20 на брой), а аз залагам на това: въпросният "д-р Сотиров" ще изчезне, ще се изпари в небитието, щото явно силно ще го затруднят моите отговори. Да видим. Шанса да отговори на въпросите ми е минимален, а пък смислено да отговори на тях е нищожен. А пък да се реши да излезе от анонимност (щот това "д-р Сотиров" всъщност е нещо като никнейм, като псевдоним, като кличка, да се изразя на по-разбираем за комуноидите език) и да реши да приеме поканата ми дойде в предаването ми е абсолютно невъзможно, то е равно на невъзможност; този човешки, с извинение, тип е силен в други отношения, в интригите, в лъжите, в лицемерието, в плюенето скришом, не в открития диалог между достойни хора. Аз, впрочем, добре зная (по ай-пито, което ми се отразя тук, в административното табло на блога) по-точно кой пише под този псевдоним, но засега, позволете ми, ще запазя в тайна това. Толкоз. Бъдете здрави, хубав ден ви желая!

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Абонамент за списание ИДЕИ