Истината ни прави свободни

събота, 31 май 2008 г.

3.1.Съдбовната за човека потребност от свобода

четвъртък, 29 май 2008 г.

2.6.Подстъп към самата идея за философия

2.5.Първи опит за доближаване до същината на мъдростта

сряда, 28 май 2008 г.

Разяснение за идеята на този курс по философия (2)


Ideiata na tozi kurs po filosofia
Ð?агÑ?Ñ?жено aigdb

Разяснение за идеята на този курс по философия (1)

Въведение във философията (3)

Въведение във философията (2)

вторник, 13 май 2008 г.

ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО ФΙΛΟΣΟΦΙΑ

ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО ФΙΛΟΣΟΦΙΑ

1.РАЗДЕЛ ПЪРВИ: Въведение във философията1.ЛЕКЦИЯ ПЪРВА: Философията


1.1.Същност на философията е свободата


1.2.Пътят към богатствата на духа минава през дверите на философията


1.3.Какво е това, философията?

2.ЛЕКЦИЯ ВТОРА: Как аз разбирам философията?


2.1.Каква е обикновената хорска представа за философия?


2.2.Любовта към мъдростта


2.3.Достойна ли е мъдростта за любов и обич?


2.4.Дом на мъдростта си остава любовта


2.5.Първи опит за доближаване до същината на мъдростта


2.6.Подстъп към самата идея за философия


2.7.Приложения по лекцията “Как аз разбирам философията?”

3.ЛЕКЦИЯ ТРЕТА: Как се философства?


3.1.Съдбовната за човека потребност от свобода


3.2.На какво се опира склонността за философстване?


3.3.Философията: пробуждането и будността на разума


3.4.Кога душата ми започва да ражда идеи?


3.5.Приложения по лекцията “Как се философства?”

4.ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЪРТА: Как говори философстващият?


4.1.Кой въпрос е философски?


4.2.Богоподобното у смъртния човек


4.3.Стремежът към яснота е първа цел на опитващия се да разбира


4.4.Как философът обосновава своите твърдения?


4.5.Дали пък философът просто не… “вещае” истината?


4.6.Приложения по лекцията “Как говори философстващият?”

5.ЛЕКЦИЯ ПЕТА: Как живеят философите?5.1.Живот и философия


5.2.Животът на Сократ – образцовият за философите живот


5.3.Животът и учението на Имануел Кант

5.4.Защо Шелинг и Хегел заради истината пожертвали дори приятелството си?


5.5.Защо Шопенхауер не може да понася и Хегел, и Шелинг?


5.6.Как Киркегор си взел изпита по философия?

6.ЛЕКЦИЯ ШЕСТА: Има ли философията бъдеще?


6.1.Дали философията няма бъдеще… зад себе си?


6.2.Как да разбера своята съвременност?


6.3.Каква истина носи в себе си съвременният човек?


6.4.Моята философия, личната стратегия на живота ми


6.5. Как да постигна бъдещето, което съкровено желая?


6.6.Приложение към лекцията “Има ли философията бъдеще?”

2.РАЗДЕЛ ВТОРИ: ПЪРВИТЕ НАЧАЛА


7.ЛЕКЦИЯ СЕДМА: Изборът на път


7.1.Разбирам ли трудността на началото?


7.2.Да си човек е най-вълнуващото!


7.3.Търсенето на първоосновата на всичко съществуващо


7.4.Моите търсения носят върху себе си печата на моята човечност


7.5.Аз залагам на принципа на свободата


7.6.Приложения по лекцията “Изборът на път”

8.ЛЕКЦИЯ ОСМА: Защо съществуващото съществува?


8.1.Първи досег с тайнството на съществуването


8.2.Защо битието е, а небитието… не е?


8.3.Цялото сътворено битие носи върху себе си белезите на Духа


8.4.Единното е извор на всичко съществуващо


8.5.Идея е онова, до което се докосваме единствено в своя дух


8.6.Приложения към “ЛЕКЦИЯ ОСМА: Защо съществуващото съществува?”

9.ЛЕКЦИЯ ДЕВЕТА: Сферите на битието


9.1.Корените, подхранващи великолепието на природата


9.2.Прекрасното царство на духа и свободата


9.3.Човешкото битие е битие на свободата


9.4.Истината на съществуването, достойно за човека


9.5.Истината, спотаена в дълбините на душата и сърцето ми


9.6.Приложения към лекцията “Сферите на битието”

10.ЛЕКЦИЯ ДЕСЕТА: А битието съществува многолико


10.1.Идеята за Бога и Божието битие


10.2.Поривът към абсолютната битийна пълнота


10.3.Духът, оживотворяващ природата в нейната цялост


10.4.Култът към тялото и неуморната воля за живот


10.5.Раждането на човечността в най-първичния усет за свобода


10.6.Високото достойнство да си човек


10.7.Приложения по лекцията “А битието съществува многолико…”

11.ЛЕКЦИЯ ЕДИНАДЕСЕТА: Тайнството на живота


11.1.Жизненият свят на човека


11.2.Спускане в дълбините на света


11.3.Свещеното чувство, долавящо пълнотата на живота ми


11.4.Вътрешната същина на живота


11.5.Животът е тайна, която трябва да бъде разгадана


11.6.Приложения по лекцията “Тайнството на живота”

12.ЛЕКЦИЯ ДВАНАДЕСЕТА: Същността на истината


12.1.А що е истина?


12.2.Битието винаги е битие-в-истина


12.3.Само свободата ни открива път към истината


12.4.Фатално важното съществуване-в-истина


12.5.Истината е вярност на битието и откритост спрямо неговия призив


12.6.Приложения по лекцията “Същността на истината”

РАЗДЕЛ ІІІ: ЧОВЕШКОТО


ЛЕКЦИЯ ТРИНАДЕСЕТА: Идеята за свобода


13.1.Символичната история-трагедия на Сизиф


13.2.Готовността за свобода


13.3.Не човекът притежава свобода, а свободата притежава човека


13.4.Свободният и несвободният живеят в различни светове


13.5.Самосъзнанието за свобода


13.6.Субективно-екзистенциалната диалектика на освобождаването


13.7.Човешкото е изтъкано от някаква чудна “времева материя”


13.8.Приложения по лекцията “Идеята за свобода”

ЛЕКЦИЯ ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Пътят към моята свобода


14.1.“Технология” на свободата


14.2.Раждането на автентичната свобода


14.3.Човекът е безпокойство


14.4.Светът на свободния човек е негова собствена еманация


14.5.Приложения по лекцията “Пътят към моята свобода”

15.ЛЕКЦИЯ ПЕТНАДЕСЕТА: Човешката общност и надмогването на безличността


15.1.Човешкото съществуване е най-съкровена лична история на индивида


15.2.Мога ли да бъда свободен сред несвободни?


15.3.Битката за свобода е битка за достойнство


15.4.Традицията от гледището на живота и свободата


15.5.Вслушаният в призива на традицията индивид


15.6.Античовешката безжизненост на несвободата


15.7.Приложения по лекцията “Човешката общност и надмогването на безличността”

ЛЕКЦИЯ ШЕСТНАДЕСЕТА: Човешката субективност и екзистенцията


16.1.Първоначалната интуиция за чисто човешкото


16.2.“Познай самия себе си”


16.3. “Ние, цивилизованите, на знания станахме богати, но не и на мъдрост”


16.4.Феномените на човешкото и стоящите зад тях екзистенциални структури


16.5.Ирационалното у човека, или животът на тялото


16.6.Приложения по лекцията “Човешката субективност и екзистенцията”

17.ЛЕКЦИЯ СЕДЕМНАДЕСЕТА: Богатството на човека е в душата му


17.1.Дали тялото не е храм на душата, а пък душа да е самото божество?


17.2.Дионисиевското начало у човека


17.3.“Човекът е същество, към всичко привикващо”


17.4.Принципът в разбирането на душевния живот


17.5.Субективният свят на личността


17.6.Чистите отношения на човека към света и към себе си


17.7.Конституирането на душевните сили


17.8.Приложения по лекцията “Богатството на човека е в душата му”

18.ЛЕКЦИЯ ОСЕМНАДЕСЕТА: Човешкото съзнание


18.1.Изследването на съзнанието


18.2.Учението за феномените


18.3.Интелектът, умът, разсъдъкът


18.4.Чудото на човешката мисъл


18.5.Творческата, продуктивната мощ на мисълта


18.6.Може ли всеки да се научи да мисли?


18.7.Истинският смисъл на образованието

19.ЛЕКЦИЯ ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Чувството като сила на душата


19.1.Човекът – мислещо, чувстващо или искащо същество?


19.2.Развълнуваната душевност на субекта


19.3.Законите на сърцето са различни от тези на ума


19.4.Магията на изкуството


19.5.Философията и изкуството като форми на духа

20.ЛЕКЦИЯ ДВАДЕСЕТА: Свободната воля на човека


20.1.Единната душа и проблемът за волята


20.2.Срещата на воля и свобода


20.3.Коренът и същината на човешката воля


20.4.Волята е въплъщението на автентично разбираната свобода


20.5.Мостът между субективното и обективното


20.6.Вдъхновената воля

21.ЛЕКЦИЯ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Индивидуалната личност


21.1.Разбирането на своята най-съкровена вътрешност


21.2.Личността, persona-та


21.3.Кога човек става личност?


21.4.Очите и погледът – магическо огледало на душата


21.5.Социалните роли и игри, които индивидът е принуден да играе


21.6.Механизмите на потискане и разгръщане на личността

(К Р А Й)

Абонамент за списание ИДЕИ