Истината ни прави свободни

ОБРАЗОВАНИЕ

По-долу са разположени линковете, водещи към основните учебни помагала, към курсове лекции (видео и текстови), както и към някои нови мои проекти, свързани с философското образование на младежта; някои линкове водят към страници, в които има цели списъци със статии, беседи и други материали, имащи пряко отношение към обозначената в заглавието проблемна област.
● ИДЕИ ЗА ЕДНА НОВА ФИЛОСОФИЯ И СТРАТЕГИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ Книгите на АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ в електронен формат ● ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ● ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ ● УНИВЕРСУМЪТ НА СВОБОДАТА ● ФИЛОСОФИЯ ● Жизнени стратегии: моят проект за бъдещето (книга) ● ПСИХОЛОГИЯ ● ИЗКУСТВОТО НА МИСЪЛТА: класическа логика ● ЕТИКА ● ИСТОРИЯ ● ВИДЕО-ФИЛОСОФИЯ Лекции по психология (видео) ● ВИДЕОЗАПИСИ НА ЗАНЯТИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ, ЕТИКА И ФИЛОСОФИЯ ● Философски ненаучен манифест ● Моите лекции и коментари по различни теми, поместени в Youtube ● Философията на свободата ● Какво означава да си европеец? ● За житейската мъдрост ● ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЛОСОФИЯ ● ФИЛОСОФСКА ПУБЛИЦИСТИКА: мои статии, публикувани по времето на комунизма ● Видеозаписи на занятия по психология, етика и философия ● Българска народна психология ● Принципи на либералния обществен ред ● Лекции по гражданско образование ● Проект на курс по личностно развитие и гражданско образование ● Най-важните проблеми, които интересуват съвременните млади хора ● Безпощадни беседи за българската национална идентичност (видео) ● Ценностна идентичност на личността (видео) ● Жизнени стратегии: моят личен проект за бъдещето (видео) ● Идеи към една нова философия и стратегия на образованието в България ● РОДОВА ИСТОРИЯ ● Беседи от курса по личностно израстване ● Беседи на живо по българска история и народна психология (видео) ● Моите политическо-психологически анализи (видео) ● Беседи по проблеми на образованието на младите (видео) ● Лекции по гражданско образование (видео) ● Мои анализи, обединени около темата за психологията и ценностите на комунизма и антикомунизма ● Блогове и видеоблогове (видео) ● Човешката потребност от вяра (видео) ● Българските медии (видео) ● Раждането на идеята и реализацията на списание ИДЕИ (видео) ● МОЯТ ЖИВОТ ● Разкази за пътя на България ● ОБЕКТИВИЗЪМ от Франсоа Трембле ● Лекции на Мераб Мамардашвили - и разкази на съвременници за него ● КНИГИ ПО ФИЛОСОФИЯ ● Животът едно време: разказ на моята майка ● ЕТИКА НА ДОСТОЙНСТВОТО (Изкуството да се живее) ● ЕРОТИКА И СВОБОДА (Практическа психология на пола, секса и любовта) ● ИДЕИ ЗА ЕДНА НОВА ФИЛОСОФИЯ И СТРАТЕГИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ● ФΙΛΟΣΟΦΙΑ (Курс лекции) ● ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА (Въведение в практическата философия) ● ИЗКУСТВОТО НА МИСЪЛТА (Класическа логика) ● ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ (Книга за опитващите се да разбират) ● ПСИХОЛОГИЯ (Животът на душата) ● СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (Кратка психологическа история на съвременна България) ● УНИВЕРСУМЪТ НА СВОБОДАТА (Източниците на достойнството, успеха и богатството) ● ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО (Изкуството на свободата) ● УЧЕНИЕТО ЗА ЧОВЕКА И ФОРМИТЕ НА ДУХА (дисертация) Вестник ГРАЖДАНИНЪ (онлайн) АЛМАНАХ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ПОМАГАЛО ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ КОСМОПОЛИТ, или гражданин на света (Забележка: За индивидуални консултации пиши на имейл angeligdb[@]abv.bg)

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ