Истината ни прави свободни

понеделник, 23 юни 2008 г.

Истината е вярност на битието и откритост спрямо неговия призив

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ