Истината ни прави свободни

събота, 15 август 2009 г.

Из моя архив: ФИЛОСОФСКА ПУБЛИЦИСТИКА от времето на комунизма

ФИЛОСОФСКА ПУБЛИЦИСТИКА:

Да говориш това, което мислиш (моя статия от 1987 г., публикувана в пловдивския младежки в-к "Комсомолска искра")

В канона на безличието (моя статия от 1988 г., публикувана в пловдивския младежки в-к "Комсомолска искра")

Икономическото отчуждение (моя статия в две части, публикувана през март 1989 г.)

Академичният дух (философско-публицистична статия, публикувана през февруари 1989 г.)

"Новото мислене" , статия, излязла на 13 февруари 1989 г.

Духът на морето, статия, излязла на 4 юли 1988 г.

"АРИСТОТЕЛ-КЛУБ" - моя статия от 1988 г., представяща Философския дискусионен клуб в ПУ "П.Хилендарски"

Митологичното съзнание, запис на разговор с Красен Станчев, отпечатан на 13 март 1989 г.

Академичният дух, отзив, излязъл във в-к "НАРОДНА КУЛТУРА" на 20 януари 1989 г.

Проблеми на самоуправлението и демократизацията, статия, публикувана на 31 октомври 1988 г.

Еротика и порнография - моя статия, публикувана на 6 декември 1988 г.

Псевдоученият - моя статия, излязла във в-к "Народна култура" в далечната 1985 година

Спомени от вчера: моя "дисидентска" статия, излязла в 1988 г., в пловдивския в-к "Искра"

За бездуховността: моя "революционна" статия от февр. 1988 г., в-к ИСКРА

Ще стане ли Пловдив средище на младите философи? - статия от дек. 1987 г., представяща Философския клуб "Аристотел", създаден тогава в ПУ

"Науката в себе си" или "себе си в науката" - статия от април 1988 г., в-к ИСКРА

ФИЛОСОФСКИ (НАУЧНИ) СТАТИИ:

Документ на епохата: Философски ненаучен манифест

Някои проблеми на преподаването на философията във висшите учебни заведения (Моя статия от епохата на комунизма, публикувана в сп. "Философска мисъл", март 1989 г.)

Историческите типове отношение към човека - моя статия, публикувана през 1989 г.

ПОЛЕМИКИТЕ ОКОЛО РЕЛИГИЯТА И НЕЙНОТО БЪДЕЩЕ (откъс от дисертацията ми, писана в периода 1985-1988 г., чиято тема е "Учението за човека и формите на духа")

Едно разбиране за духа - моя статия, излязла през 1992 г.

СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД 10 НОЕМ. 1989 Г.

"ИСТИНА И СВОБОДА" - моя статия, публикувана на 20 ноември 1989 година

Веселото, тъжно-смешно "преустройство"... - един "революционен манифест", писан и публикуван седмица след 10 ноември 1989 г.

"Звездна система" ИЛИ "идеологически цикъл" - статия от септ. 1989 г. за гражданското образование тогава

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ