Истината ни прави свободни

събота, 4 октомври 2008 г.

УНИВЕРСУМЪТ НА СВОБОДАТА

АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ

УНИВЕРСУМЪТ НА СВОБОДАТА

Източниците на достойнството, успеха и богатството
От опита и историята на човечеството, поне доколкото ги познавам, се вижда, че всичко съществено и велико е възникнало само благодарение на факта, че хората са имали ОТЕЧЕСТВО и са били дълбоко свързани чрез ПРИЕМСТВЕНОСТТА. (Мартин Хайдегер )

Да направим скок, като сами се променим към ЧОВЕШКОТО с необозримите му шансове: от нас зависи какво ще бъде. (Карл Ясперс )

СЪДЪРЖАНИЕ:

Уводни думи: Свободата е лично завоевание, което влюбените в живота непременно постигат

ДВАДЕСЕТИЯТ ВЕК: страшното лице на столетието, определяно от ирационалните маси (Предговор)

Въведение: философията на политиката

ЧАСТ І: ИЗВОРИ НА СВОБОДАТА

1.Животът и индивидът

1.1.Съществуването на човека

1.2.Първичната жизненост

1.3."Очовечаването" на света

2.Готовността за свобода

2.1.Кога свободата е желана?

2.2.Достойнството да бъдеш свободен

2.3."А що е свобода?"

2.4.Самосъзнанието за свобода

3.Собствеността, наличната свобода

3.1."Свое" и "чуждо"

3.2.Корените на справедливостта

3.3.Разширяващият се ред на пазара

3.4.Договорите и конкуренцията

4.Различност и общност

4.1."Съвместяването" на различните

4.2."Искрата" на инициативата и "факела" на новото

4.3.Свободата означава свобода да бъдеш различен

4.4.Концентрирането на силата

ЧАСТ ІІ: ЖИЗНЕНИЯТ СВЯТ

5.Съгласуването на свободите


5.1.Идеята за право

5.2.Лицето пред закона

5.3.Правата на човека

5.4.Либерално и нелиберално законодателство

6.Феноменът власт

6.1.Волята за власт

6.2.Как се заражда властта?

6.3.Конкретните властови ситуации

6.4.Аристократичното чувство за свобода

7.Ценностите на традицията

7.1.Традицията от гледището на живота и свободата

7.2.Общовалидното за човешките същества

7.3.Има ли "лоши" и "добри" традиции?

7.4."Край на историята" ли е краят на утопиите?

8.Надиндивидуалната воля


8.1.Балансирането на интересите

8.2.Мнозинства и малцинства

8.3.Дали държавата е… "грижовна майка"?

8.4.Действителната роля на съвременната държава

8.5."Държавата на благоденствието"

9.Добре уреденото общество


9.1.Заниманията с политика

9.2.Как се управлява?

9.3.Държавните институции на конституционния строй

9.4.Монархия или република?

ЧАСТ ІІІ: ПЪТЯТ НА УСПЕХА

10.Подстъпи към съвременността


10.1.Търсенето на смисъла

10.2.Перспективата на времето, времевият хоризонт

10.3.Само разбирането "възкресява" живота

10.4.Как творим битието си?

11.Предизвикателствата на битието

11.1.Англо-саксонската историческа нагласа

11.2.Реализирането и "съвместяването" на свободите

11.3.Коварствата на самобитността

12."Опитността" на свободния

12.1.Усещането за тайнственост на съществуването

12.2.Новият ден като ново мое предизвикателство

12.3.Как ставам “деловит”?

12.4.Не мери другия със своята мяра

12.5.Ще бъда онова, което съм пожелал по най-съкровения начин

13.Полето на инициативността

13.1.Формите на живот, задавани от свободата

13.2.Принципи на организациите, създаващи богатство

13.3.Жизнеността, определяща предприемчивостта: типовете делова култура

А.)Американско-британската деловитост

В.)Японската алтернатива

С.)Германският модел капитализъм

13.4.Тайната на успеха

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: България, възкръсваща за живота

1.Българската одисея към свобода

2.Звездните мигове на България

3.Разгромът на българската свобода

Заключителна бележка

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ