Истината ни прави свободни

петък, 24 септември 2010 г.

Видеозаписи на занятия по психология, етика и философияПСИХОЛОГИЯ:

Замисълът за един интересен експеримент в училище

Час по психология в едно българско училище

Още един час по психология - въвеждаща тема

Психологически казус по Достоевски: дискусия

Още две дискусии върху казуса по Достоевски

Занятие по психология на тема: "Познавам ли себе си?"

Занятие по психология: "Кой съм аз?"

Още една дискусия отново по казуса по Достоевски

Дискусия в друга група пак по казуса по Достоевски

Още една дискусия по казуса по Достоевски в друг клас

Състезание по казуса по Достоевски - 2 част

Дискусия по казуса по Достоевски в друг клас - 2-ра част

Втора част на дискусия по казуса по Достоевски

Обобощение на резултатите от обсъждането на казуса по Достоевски

Час по психология: има ли душа?

По казуса на Достоевски - друга дискусия

Дискусия върху казуса по Достоевски - 2 част

Още един анализ на обсъждането на казуса по Достоевски

Обсъждането по темата "Психичната реалност"

Разговор за душата и самопознанието

Анализ на резултатите от обсъждането на казуса по Достоевски

Анализ на резултатите от обсъждането на казуса по Достоевски (в друг клас)

Час по психология

Още един час по психология

Психологически казус: Спор между "нудисти" и "нормални"

Психологически казус: Дискусия по сексуално самообразование

За чувствата, ума, волята и за някои други неща

Практическо занятие по психология на пола, секса и любовта

Накратко за човешката воля

Накратко за личността


ЕТИКА:

Уводна беседа по етика

Още един час по етика

Пълен запис на още два часа по етика

Урок по етика: понятието за нравственост

Въведение в моралната философия

Занятие по етика: "Представата за нравствено и безнравствено"

Още една "дискусия-монолог" за морала

Относно представите за морално и неморално

Интересна, на места остра, но затова пък твърде показателна дискусия по всякакви, предимно нравствени въпроси

Час по етика в друг клас, разговор по уводните теми

Час по етика в друг клас (10 Д)

Друго обсъждане на понятието за нравственост

Дискусия за изворите на морала - 1 част (10Д)

Един опит за дискусия по темата "Има Бог - има морал..."

Дискусия по темата "Има Бог - има морал, няма Бог - няма морал"

Друга дискусия по темата "Има Бог - има морал, няма Бог - няма морал..." (10 А)

Обсъждане по темата "Има Бог - има морал, няма Бог - няма морал..." (10 Е)

Как трябва да се изучава етика в нашето училище

Дискусия по казуса "Има Бог - има морал..."

Час по етика

Ново занятие по етика

Нравствен казус: "Да взема ли ключовете на Мерцедеса?"

Нравствен казус: "Да взема ли ключовете на Мерцедеса?" (II вариант)

За ситуацията в училище

Обръщение към моите ученици (I част)

Обръщение към моите ученици (II част)


ФИЛОСОФИЯ:

Моят кабинет, кабинетът по философия

Първи, въвеждащ час в изучаването на философия

Въведение към занятията по философия

Разговор на тема: Понятието за философия

Обсъждане по темата "Как аз разбирам философията?"

Разговор по темата "Как аз разбирам философията?"

Как би следвало да се изучава философията

Как би следвало да се изучава философията

Как аз разбирам философията?

Обсъждане върху понятието за философия

За философията

Виж също и това:

Още нови видеозаписи на часове по философия

Нови беседи по философия

ЧАСОВЕ 2011-2012 УЧЕБНА ГОДИНА:

Видеозаписи на занятия по психология, етика и философия

Още няколко видеозаписа на часове по философия и психология

Нови видеозаписи на часове по психология и етика

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ