Истината ни прави свободни

четвъртък, 28 октомври 2010 г.

Лекции на Мераб Мамардашвили - и разкази на съвременници за него

Mamardashvili lectures 1-5-1

Mamardashvili lectures 1-5-2

Mamardashvili lectures 1-5-3

Mamardashvili lectures 1-5-4

Mamardashvili lectures 1-5-5

Mamardashvili lectures 1-5-6

Mamardashvili lectures 1-5-7

Mamardashvili lectures 1-5-8

Mamardashvili lectures 1-5-9

Mamardashvili lectures 1-5-10

Mamardashvili lectures 1-5-11

Mamardashvili lectures 1-5-12

Mamardashvili lectures 1-5-13

Mamardashvili lectures 1-5-14

Mamardashvili lectures 1-5-15

Mamardashvili lectures 1 5 16

Mamardashvili lectures 1-5-17

Mamardashvili lectures 1-5-18

Mamardashvili lectures 1-5-19

Mamardashvili lectures 1-5-20

Mamardashvili lectures 1-5-21

Mamardashvili lectures 1-5-22

Mamardashvili lectures 1-5-23

Mamardashvili lectures 1-5-24

Mamardashvili lectures 1_5_25

Mamardashvili lectures 1_5_26

Mamardashvili lectures 1_5_27

Mamardashvili lectures 1_5_28

Mamardashvili lectures 1_5_29

Mamardashvili lectures 1_5_30

Mamardashvili lectures 1_5_31

Mamardashvili lectures 1_5_32

Mamardashvili lectures 1_5_33

Mamardashvili lectures 1_5_34

Mamardashvili lectures 1_5_35.mpg

Mamardashvili lectures 1_5_36.mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_(0).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (1).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (2).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (3).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (4).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (5).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (6).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (7).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (8).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (9).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (10).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (11).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (12).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (13).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (14).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (15).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (16).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (17).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (18).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (19).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (20).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (21).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (22).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (23).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (24).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (25).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (26).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (27).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (28).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (29).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (30).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (31).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (32).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (33).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (34).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (35).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (36).mpg

Mamardashvili Lectures 2_6_10_ (37).mpg

Mamardashvili lectures 1_5_40.mpg


Mamardashvili lectures 1_5_41.mpg


Mamardashvili lectures 1_5_42.mpg

Mamardashvili lectures 1_5_43.mpg

Mamardashvili lectures 1_5_44.mpg

Mamardashvili lectures 1_5_45.mpg

Mamardashvili lectures 1_5_46.mpg

Mamardashvili lectures 1_5_47.mpg

Мераб Мамардашвили ч1

Мераб Мамардашвили ч2

Мераб Мамардашвили ч3

Мераб Мамардашвили ч4

Merab Mamardashvili

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ