Истината ни прави свободни

четвъртък, 4 март 2010 г.

УЧЕНИЕТО ЗА ЧОВЕКА И ФОРМИТЕ НА ДУХА (дисертация)СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Глава I.Методологическият проект

1.Встъпление
2.Методологическата задача
3.Емпирико-дедуктивният подход
4.Логико-дедуктивният подход
5.Методологическият проект

Глава II. Дедукция на коренните типове отношение на човека към света и към себе си

1. Необходимите понятия
2.Познавателното отношение
3.Ценностното отношение
4.Практическото отношение

Глава III. Първо отношение: човек и свят. Човешки дух

1.Изходната ситуация
2.Разбирането на живота
3.Субективната реалност
4.Светът
5.Човешкият дух
6.Генезисът на духа. Митологията

Глава IV.Първо отношение (Продължение): Форми на духа

1.Преходът към постмитологическите духовни форми
2.Философията
3.Изкуството
4. Религията
5.Научното познание
6.Духовните форми в XX век. Митотворчеството

Глава V.Второ отношение: Човек и дух. История на духа

1.Потребността от този анализ
2.Понятията на типологическия исторически анализ
3. Епохите на духовната история
А.Епоха на непосредственото единство на субективното и обективното
В. Епоха на абстрактната субективност
В.Епоха на абстрактната хармония на субективното и обективното
Г.Епоха на самостойната субективност
а.)Генезис на принципа
б.)Алтернативите на философията

Глава VI.Второ отношение (Продължение): Духът като многомерно съзнание

1. Уникалната субективност
2."Оразмеряването" на съзнанието
3.Едномерното съзнание
А. Формата на едномерното съзнание
В.Едномерността от позитивно-сциентистки тип
В.Цялостно-едномерният комунистически волунтаризъм
4. Неедномерното съзнание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ескиз на една теория на духовната култура

БИБЛИОГРАФИЯ


Абонирайте се за първия и единствен блогърски вестник! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в немилост!

ВИЖ >>> кн. II на сп. ИДЕИ

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ