Истината ни прави свободни

петък, 7 август 2009 г.

Проект на курс по личностно развитие и гражданско образование

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ: Как следва да наречем този курс?

1. Защо го определят като “гражданско образование”?
2. Как оценявам наименованието “Свят и личност”?
3. Коя е всъщност целта на този курс?
4. Кой е верният подход?
5. С какво да започнем?
6. Как да се пренастроя за да ми е по-интересно?

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ИНДИВИДЪТ И ДРУГИТЕ

1. Моята личност и моят свят

1. Личността е опорната точка
2. Как да направя своя свят човечен?
3. Безкрайната множественост на човешките светове
4. Ориентирането в реалността, в която сме поставени

2. Личността и безликата общност

1. Отношението личност-общност, “аз” и “другите”
2. Кои са те, другите?
3. “Адът – това са другите” – как така?
4. Потокът от хора, пълзящ навсякъде около мен
5. Разбрахте ли провокацията?

3. Екзистенциалните проблеми

Психологически трудности на личностното израстване
Общуване и междуличностно разбиране: култура на толерантността
Враждебност, агресия и жизнено-духовна (личностна) непълноценност
Как да победя бездейността, сладкото нищонеправене?
Моята готовност за свободен и самостоятелен живот
Как да се справя с малодушието, слабостта, наивността?
Съществува ли убедителен отговор за смисъла на живота? Как да заживея по-смислено?

4. Личностното израстване

Как да стана личност? Как да стана силна личност?
Как да стана богат?
Човечни ли са хората днес?
Кога тинейджърът наистина става зрял човек?
Защо все повече се смята, че парите са най-важното в живота?
Докъде може да се простира безгрижието ми?
Насилието в дома, конфликти в семейството
Може ли да съществува “само приятелство” между индивидите от различен пол?
Имам ли достатъчно основание за самочувствие?

5.Ценностна идентичност на личността

Какво си заслужава да иска човек от този живот?
Кои са най-разпространените ценности сред хората днес?
Съзнавам ли собствените си ценности?
Как да постигна качеството предприемчивост?
Какво е да си материалист?
Аз материалист ли съм или не съвсем?
Какво разбирам под богатство?
Какво за мен са парите? Разбирам ли тяхната същност и тайнствена сила?

6.Най-ценните човешки качества

Наясно ли съм със своя личностен потенциал?
Същинския успех дали не се свежда до пълноценната личностна реализация?
Мога ли да определя себе си като разбиращ живота човек?
Присъщи ли ми са качествата инициативност, прагматичност, деловитост?
Мога ли да се определя като съзерцател?
А като романтик? Какво е да си романтик?

РАЗДЕЛ ВТОРИ: ЖИЗНЕНИ СТРАТЕГИИ

7. Коя е моята най-висша цел?

Какво означава израза "стратегия за живот"? Що е "жизнена стратегия"?
Кои са моите жизнени приоритети?
"Аз избирам безусловно успеха, в никакъв случай не провала!"
А какво за мен е да си успял човек?
А разбирам ли свободата си, опитвам ли се да живея както аз искам?
Обичам ли рисковете? Бих ли могъл да се определя като авантюрист?

8. Как да си изработя личен проект на живота?

Какво бъдеще си желая?
Дали няма да се случи само онова, което желая не как да е, а съкровено?
Обичам ли да си мечтая за бъдещето?
Какво за мен е настоящето?
Влияе ли на бъдещето ми моето минало?
Или склонността към фантазьорство е изключително глупава и вредна?
Аз практичен човек ли съм или по-скоро съм непрактичен?
Кои са моите най-ценни качества, кои са най-силните ми страни?
А кои са най-лошите ми страни като личност, кои са моите главни недостатъци?
Вярвам ли в своя успех и в каква степен: силно, умерено, слабо, съкровено?

9. Прагматика и деловитост

Мога ли да се самоопределя като сериозен, упорит, деен човек?
Какво си представям като чуя израза "силна личност"?
"Богат е този, който е мъдър" – нима?
Мога ли да се определя като амбициозен човек?
Ако заложа на истината и на честността, това увеличава ли шанса ми да успея?
Може ли по честен начин да се успее в България?
А може би трябва да търся успеха си в чужбина?

10. Моите лични ценности

Кои са моите жизнени приоритети?
Какво означава професионалната кариера да ми е главен приоритет?
А какво ще стане ако моето личностно израстване е първа цел в живота ми?
Кога изпитвам задоволство от живота, то само развлеченията ли е свързано?
Какво означава популярният израз "опитай се да гледаш философски на живота"?

11. Живот, свобода, борба

Как живея тактически въпрос ли е – или е съвсем стратегически?
А въпроса за това как трябва да живея?
Аз оптимист ли съм или по-скоро съм реалист?
Има ли моменти, в които се чувствам едва ли не отчаян?
Познато ли ми е чувството на безпокойство от неизвестността?
Какво означава качеството "деловитост" и дали то ми е присъщо?
"Всеки човек е ковач на собствената си съдба": така ли е – или Клавдий нещо бърка?

12. Простите истини за “всекидневна употреба”

Какво за мен е трудът?
Допустимо ли е да използвам другия като средство за постигане на свои цели?
Лошо ли е да съм индивидуалист?
Коя е най-важната истина, която постигнах в моето обучение по философия?
Кои са основните проблеми пред нас, съвременните млади хора?
Имат ли ми доверие хората, които са ми най-близки?
Или по-скоро, най-вероятно, се безпокоят за мен?
Съществува ли истинска любов?
Или по-скоро съществува само секс?
Дали любовта не е съвсем архаична, демодирана, несъвременна емоция?

13. Аз и моето поколение в моите и в чуждите очи

Вярва ли в съдбата (късмета) съвременният млад човек?
За какво най-много си мечтае съвременният млад българин?
За какво да се боря и как да успея – това безпокойство познато ли ми е?
Реалистично ли гледам на себе си, познавам ли се?
Чувствам ли се в някакъв смисъл отговорен и за другите?
Защо мразим и защо обичаме човека до нас?
Защо момичетата си избират приятел най-вече според марката на колата и според дебелината на портфейла му?

РАЗДЕЛ ТРЕТИ: ГРАЖДАНИНЪТ И ДЕМОКРАЦИЯТА

14.Какво е да си гражданин?

Как се става гражданин?
Гражданин на България, гражданин на Европа, гражданин на света
Участвайки в изборите дали ще подпомогна просперитета на страната?
Гражданската ми ангажираност ще повлияе ли на моя личен просперитет?

15. Държавата, политиката и властта

Политическа свобода и гражданска инициатива
Традиции, новаторство и модерност: консерватизъм и радикализъм
Изборът между лявото и дясното: между какво всъщност избираме?
Как да въведем ред в обществото си: дисциплина или анархия?

16. Политическата демокрация

Какво за мен е демокрацията?
Какви следва да бъдат отношенията между мнозинствата и малцинствата?
Опасностите пред демокрацията: кога демокрацията се изражда?
Каква е ролята на медиите в съвременните общества?

17.Младата българска демокрация

Наясно ли съм със случилото се у нас след 1989 година?
Интересна ли ми е истината за българския преход?
Как престъпността, корупцията, беззаконието у нас могат да бъдат сведени до поносими размери?
Дали пък защото сме именно такива и управляващите ни не са такива?
Бих ли участвал с роля в психодрама на тема “Предизборно събрание в квартала (селото, града)”?

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: БЪЛГАРИ И ЕВРОПЕЙЦИ

18. Българската душа и съдба

Каква е връзката между това какви сме и как живеем?
Съществува ли българска мечта?
Кой е виновен за несполуките на нашия народ?
Възможно ли е човек да успее в България?

19. Българска национална идентичност

Какво е да си българин?
Като заявя “Аз съм българин!” какво всъщност чувствам?
Кои са най-отвратителните черти на българския характер?
Кои са нашите добродетели и достойнства като нация?
Как може да съм патриот, бидейки гражданин и на Европейския съюз?

20. Европейската идентичност

Какво е да си европеец?
Аз европеец ли съм, съзнавам ли се като такъв?
Кои са ценностите, придаващи единство на нациите в Европейския съюз?
“Единство в многообразието” – как да разбирам девиза на Европа?
Мога ли да кажа нещо за “душата на Европа”?

21. “Добре дошли у дома!”

Защо бяхме поздравени точно с тия думи при влизането ни в ЕС?
Как вървим по пътищата на свободата и достойнството?
Как да направим живота в България по-добър?
Как днешният българин възприема успеха на другия?
Обичаме ли ние, българите, свободата?
Имам ли право да отхвърлям различния само защото е различен?
Каква е ситуацията в българското образование?
Интересуват ли ме чуждите мнения?

РАЗДЕЛ ПЕТИ: ЧОВЕЧЕСТВОТО И СВЕТЪТ

22. Голямото световно село

Наистина ли светът е станал “глобално село”?
Дали глобализацията ще помогне за възникването на по-добро човешко общество?
Какво за нас, съвременните хора, е Земята?
Какво е да си космополит?
Дали тъкмо “глобалното съзнание” не е антитеза на национализма?

23. Съвременността и универсалните ценности на човека

Наистина, съществуват ли ценности, обединяващи всички хора по света?
А дали всички хора по света не се стремят към свобода?
Трябва ли човешката свобода по света да бъде пазена и със сила?
Какво е да си съвременен (модерен) човек?
Кои са принципите на международните отношения в съвременния свят?

24. Глобалните проблеми

Какво е отношението ни към природата?
Възможна ли е екологична катастрофа?
Съществува ли конфликт между религиите и цивилизациите?
Каква е ролята на САЩ и Европейския съюз в световните дела?
А на Япония, Индия, Русия и Китай?

1 коментар:

Ангел Грънчаров каза...

Коментари по темата от Свежо.нет:


anarhist , преди 1 ден
За гражданската отговорност и за активността ни във вземането на решения на политическо, икономическо социално ниво: Трябва ли да учствам в политическия живот? Какви права имам като гражданин относно прозрачността и намесата ми във вземането на решения? Доколко аз с пасивността и незаинтересоваността съм вреден за обществото? Защо сме свикнали да "обявяват" политически решения като даденост? Какви са начините да изискам промяна на закони, архаични или просто непрактични. Какво означава демонстрация? Защо имам право да демонстрирам? Смятам, че трябва младите да бъдат обучавани на актИвна гражданска позиция и това трябва да бъде включено като отделна глава. Апатията е нужно да бъде изкоренена, но досега никой не се е осмелявал да говори за ПРАВА, всички ни натикват само задълженията под носа. Това е моето скромно предложение. aig_db , преди 1 ден
Благодаря! Ще ги копирам да ги сложа в блога, та да ги използваме anarhist , преди 1 ден
Естествено има нужда да бъдат обработени въпросите и добавени още някои в този дух, но Вие с вашия екип, считам, че ще направите корекциите, аз само дадох посоката, посока на Активна Гражданска Позиция. molinesia , преди 6 часа
Като цяло не бих ползвала за обучение построена по този начин концепция - повлияна прекалено силно от екзистенциализма, който, поне във философията е вече не толкова актуален, както в средата на ХХ век. Има много по-жизнеспособни в сравнение с него подходи. Мисля, че този подход тласка към много индивидуализъм, а това, според мен, не е добре. molinesia , преди 6 часа
Относно гражданското образование, не е ли то нещото, което трябва да се впише по-скоро в проблематиката на Етика и право? Свят и личност, което в общи линии звучи механистично, прекалено общо, направо никакво са го измислили от просвещенското министерство, би следвало да включва по-скоро идеите за гражданска култура - например, развитието на мисленето за човека като гражданин,поданик, космополит, такива неща, щото взаимодействието с другите прави хората граждани, а не разграничаването от тях и себеразличаванеточрез индивидуалистични жизнени проекти. Едно от ключовите понятия тук е солидаронст. Р. Рорти е полезен автор в тази връзка. Разбира се, и много други.

Абонамент за списание ИДЕИ