Истината ни прави свободни

неделя, 30 август 2009 г.

За студенти, ученици и всички интересуващи се:Умеете ли да ползвате Гугъл класна стая?

Как Кан Академия се използва за дистанционно обучение?

Информация за ония, които искат да си набавят книжките на списанията ИДЕИ и HUMANUS, а също така и някоя от моите книги в нейно хартиено издание

Ето къде човек може да си набави интересуваща го моя книга в нейно хартиено издание

МОИ КНИГИ:

Нова книга, по която сега работя - с примерно заглавие ФИЛОСОФИЯ НА ЛЮБОВТА

Книгите на АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ в електронен формат

ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА (Въведение в практическата философия)

УНИВЕРСУМЪТ НА СВОБОДАТА

Учението за човека и формите на духа

Преживяното в ерата на комунизма (поредица от есета)

 

ЕТИКА НА ДОСТОЙНСТВОТО (Изкуството да се живее)

ТАМ ГОРЕ ПОД ЗВЕЗДИТЕ (Поредица от есета за пребиваването ми в "родната казарма")

СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (Кратка психологическа история на съвременна България)

УНИВЕРСУМЪТ НА СВОБОДАТА (Източниците на достойнството, успеха и богатството)

ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО (Изкуството на свободата)

УЧЕНИЕТО ЗА ЧОВЕКА И ФОРМИТЕ НА ДУХА (дисертация)

УСЕЩАНЕ ЗА СВОБОДА

Помагало по вяра

 Алгебра на политиката
МОИ КНИГИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

ИДЕИ ЗА ЕДНА НОВА ФИЛОСОФИЯ И СТРАТЕГИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ (ВАЖНО: СЛУШАЙ и аудиокнигата със същото заглавие!)

ИСТИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ

ИСТИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ-2 (Приложения)

Горещите проблеми на образованието и възпитанието на младите: ПРЕПОДАВАНЕТО

Горещите проблеми на образованието и възпитанието на младите: ДИСЦИПЛИНАТА

БОЛНИЧЕН ДНЕВНИК

Ние не сме тухли в стената! (Есета за освобождаващото образование)

VERITAS ODIUM PARIT...

Изследвания върху състоянието на нравите в едно училище (В контекста на общата ситуация на българския живот)

Документално допълнение на моите "Изследвания върху състоянието на нравите в едно училище"

Изкуството да си учител

Експеримент по свобода

За НЕздравомислието

За духовните неща с българска специфика

ПРОМЯНАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО (Как се прави демократично училище?)

ДНЕВНИКЪТ НА УЧИТЕЛЯ-БУНТАР

Реформа на НЕобразованието

УЧИЛИЩЕ ПО СВОБОДА

ДНЕВНИКЪТ НА УЧИТЕЛЯ

Венелин Паунов: най-добрият училищен мениджър, когото познавам

За свободомислието

Роби на греха, книга, която разглежда някои проблеми на сексуалното образование на младите.

МОИ ПО-МАЛКИ ТЕКСТОВЕ (СТАТИИ И ПР.):

● Философски ненаучен манифест

● Какво означава да си европеец?

ПРЯК ДОСТЪП до досега публикуваните книжки от популярната библиотека към списание HUMANUS

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

● ФΙΛΟΣΟΦΙΑ (Курс лекции)

● ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ

● ФИЛОСОФИЯ

● ПСИХОЛОГИЯ (учебно помагало)

● ИЗКУСТВОТО НА МИСЪЛТА: класическа логика

● ИЗКУСТВОТО НА МИСЪЛТА (Класическа логика)

УНИВЕРСУМЪТ НА СВОБОДАТА - Учебно помагало по философия на правото, политиката и държавата (Кратък вариант)

● ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ (Книга за опитващите се да разбират)

● ПСИХОЛОГИЯ (Животът на душата)

● ЕТИКА НА ДОСТОЙНСТВОТО (Изкуството да се живее)● ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИКУ А.В. Пустовит

Съмърхил - възпитание чрез свобода, Александър Нейл


ПЛАТОНАНЕТ - много философски книги, списания, филми на руски език

Теории за личността

Антисоветская Электронная Библиотека: исторические материалы и книги

Д.Петков, Истината за Задунайската губерния на Руската империя

● За житейската мъдрост

● ОБЕКТИВИЗЪМ от Франсоа Трембле

● Някои от най-крилатите мисли на Фридрих Ницше

● КНИГИ ПО ФИЛОСОФИЯ

● Модерният човек в търсене на душата си (КАРЛ ЮНГ)

● За безкрайното съществуване на Вселената (Димитър Михалчев)

● За тезата на Хераклит "Всичко тече, всичко се мени" (Димитър Михалчев)

● Бай Ганьо (Алеко Константинов)

СБИРКА ФИЛОСОФСКИ ТЕКСТОВЕ

● За философията, Робърт Пол Улф (на руски ез.)

● Книгите на Едмунд Хусерл (на руски език)

Човек не само с разум живее: Десет етюда върху европейския ирационализъм, от Исак Паси

Книгите на Ф.Достоевский

Консумистически манифест


● Джон Лок: ДВА ТРАКТАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

Отто Вайнингер: Пол и характер

Фридрих Ницше: Тъй рече Заратустра

● Задочни репортажи (Георги Марков)

● ОБЕКТИВИЗЪМ - УВОДЕН КУРС

Библиотека ВЕХИ (с книгите на Селовьев, Бердяев, Шестов и т.н.)

Книга на Р.Щайнер за социалния ред

ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

● Иоан Дамаскин: Точно изложение на православната вяра

Oнлайн-библиотека: книги по философия (на руски език)

ВЕЛИКАТА БОРБА между Христос и Сатана, книга на Елън Уайт


● Игор Шафаревич: СОЦИАЛИЗМ КАК ЯВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ (и други произведения)

ТЕСТОВЕ ПО ФИЛОСОФИЯ:

● ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЛОСОФИЯ

ТЕКСТОВЕ ОТ АНТИЧНИ ФИЛОСОФИ

ВИДЕО-ЛЕКЦИИ:


Аудиокниги по философия и психология

● ВИДЕО-ФИЛОСОФИЯ

● Мераб Мамардашвили: Беседи за мисленето

 Мераб Мамардашвили: Лекции за Пруст (Книга)


● Лекции по психология (видео)

● Моите лекции и коментари по различни теми, поместени в Youtube

● Безпощадни беседи за българската национална идентичност (видео)

● Ценностна идентичност на личността (видео)

● Разкази за пътя на България

● Жизнени стратегии: моят личен проект за бъдещето (видео)

● Беседи от курса по личностно израстване

● Беседи на живо по българска история и народна психология (видео)

● Моите политическо-психологически анализи (видео)

● Беседи по проблеми на образованието на младите (видео)

● Лекции по гражданско образование (видео)

● ПСИХОЛОГИЯ и ИСТОРИЯ на комунизма и антикомунизма

● Човешката потребност от вяра (видео)

ФИЛМИ:

● Животът и мислите на Сократ (игрален филм)

● Животът и ученията на философите (видео)

Подборка от някои български, предимно исторически игрални филми

Съмърхил (филм за първото демократично училище в Англия)

Сократ, реж. Роберто Роселини

Майсторът и Маргарита

Филмът "Отчуждение", 2013, режисьор Режисьор - Милко Лазаров

ОБРАЗОВАТЕЛНИ КЛИПЧЕТА:

● Философията на свободата


 Курс ЖИЗНЕНИ СТРАТЕГИИ: Как да стана пълноценно живееща личност?


ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ:

● ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

● Философия на правото, политиката и държавата

● Американците и Априлското въстание (статия на Дж. Кларк)

● Вестник ГРАЖДАНИНЪ (онлайн)

● Колекция на вестник ГРАЖДАНИНЪ онлайн (в pdf формат)

● АЛМАНАХ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

● ПОМАГАЛО ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

● Проект на курс по личностно развитие и гражданско образование

● БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ И РУСИЯ (Момчил Дойчев)

● Русия на Изток - историческо изследване (Кр. Раковски)

● "Български дневникъ" (Константинъ Иречекъ)

Трудовете на Г.С.Раковски в оригинал

Карл Ясперс: За европейския дух

● Великите мислители на Запада (на руски ез.)

● Най-важните проблеми, които интересуват съвременните млади хора

● Принципи на либералния обществен ред

● Юзеф Мацкевич: КАТЫНЬ

● В.Пелевин Generation „П“

● Дискусия за пътя на България

● Българските медии (видео)

ПРОЕКТИ:

● Жизнени стратегии: моят проект за бъдещето (книга)

● Лекции по гражданско образование

● РОДОВА ИСТОРИЯ

● МОЯТ ЖИВОТ

● ФИЛОСОФСКА ПУБЛИЦИСТИКА: мои статии, публикувани по времето на комунизма

● БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПСИХОЛОГИЯ

● Животът едно време: разказ на моята майка

МЕДИИ, ИНТЕРНЕТ И БЛОГОВЕ:

● Блогове и видеоблогове (видео)

● Раждането на идеята и реализацията на списание ИДЕИ (видео)

(Забележка: За индивидуални консултации пиши на имейл angeligdb[@]abv.bg)

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ