Истината ни прави свободни

понеделник, 20 октомври 2014 г.

Как основните политически партии у нас се отнасят към катастрофата в образователната сфера

Отговори на БСП, ГЕРБ и РБ, систематично съпоставени:

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ