Истината ни прави свободни

сряда, 2 юли 2014 г.

Първата в България модерна творческа стая за ученици и учители
Учителите ще се мотивират за работа с нови методи на преподаване

ГПАЕ „Гео Милев“ – Бургас (Английската гимназия) изпълниха пионерен проект в образованието на национално ниво. Училището се сдоби с модерна Творческа стая. Тя ще стимулира обогатяването на учебната програма, ще даде свобода на учебния процес, учителите ще се мотивират за работа с нови методи на преподаване, а в учениците ще бъде провокирано нестандартното мислене.

Пространствената организация на творческата стая по своя замисъл онагледява структурата на креативния процес и спомага за неговата реализация. Отделните зони подтикват учениците към самообучение, изследователска дейност, скоростно генериране и филтриране на идеи, както и към осъществяване на тези идеи чрез екипна работа.

Целта на Креативната стая е да стимулира учениците да създават нещо ново, а не само да следват установените класически модели на процеса преподаване – усвояване на знания. Проектът е замислен и реализиран съвместно с директора на бургаската гимназия – Милена Андонова. Автор на концепцията е архитект Галина Милкова. Автори на дизайна са арх. Галина Милкова и дизайнерът Недко Николов.

КРАТЪК МОЙ КОМЕНТАР: Доколко е първа тази творческа стая е отделна работа, понеже още преди три години в ПГЕЕ-Пловдив бях създал кабинет по философия, който доста наподобяваше тази "първа творческа стая", имаше си в нея кътове за самостоятелни занимания, за четене, голяма обща маса за обсъждане на проблемите, по стените учениците сами слагаха идеи, мисли, цитати и пр., които са ги впечатлили (отпечатани на принтер), цялата стена беше осеяна в такива мисли; имаше много портрети на философи, картини от изобразителното изкуство и пр.; но всичкото това беше съсипано (тъй като на директорката й хрумна да ликвидира кабинетите); както и да е. Радващо е, че в Бургас има вече такава творческа стая, дано подобни неща се появят във всяко едно училище! И не само по една да е тази творческа стая, а творчески да станат в един момент всички учебни стаи и кабинети, ето това да си пожелаем, ама кога ще стане, то изобщо не се знае - за жалост...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), , 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ