Истината ни прави свободни

неделя, 15 декември 2013 г.

С пожелание за предколедна радост - и за толкова дългочакан предколеден подарък!

Днес трябва да дам поредните "писмени обяснения", които директорката ми изисква - по повод на това защо не съм бил предал в 24-часов срок една поредица от документи, свързани с преподаването по философските предмети, които аз водя. Аз тогава реагирах, че времето ми е недостатъчно, че трябва повече време, за да свърша тази работа качествено, съобразявайки се с изминалия, с преподадения вече учебен материал. Минаха две седмици, аз междувременно предадох т.н. "тематични разпределения", но ето, оня ден получих "покана" от директорката да опиша защо не съм бил изпълнил заповедта й в срок; тя също така си позволи да отхвърли като негодни представените от мен разпределения и пак писмено ми нареди да изготвя нови, според нейните височайши разбирания. Който не знае защо така си общуваме ний с моята любезна директорка все писмено, да го просветля: ами защото това е стандартна административна процедура, която трябва да бъде изпълнена когато някой администратор иска да наложи наказание на "своенравен подчинен", какъвто е моя милост. Ако не изпълни тази процедура, ако не вземе моето обяснение, после съдът ще отхвърли наказанието без да разглежда проблема по същество, именно заради неспазената процедура. Сега схващате ли защо е тази припряност в нашето писмено административно общуване с г-жа директорката?

ОК, а пък днес изтича крайния срок за даване на тия обяснения. И също за представяне на самите документи в окончателния, по вкуса на самата администраторка типов, безличен, стандартен вид. Налага се да напиша въпросните обяснения; по своя си обичай ще им дам публичен вид, правя го щото нашият многострадален и търпелив данъкоплатец трябва да има пълна яснота за какво плаща заплата на администраторите, дето, ако не правят подобни "фокуси", току-виж ще измрат от скука, от нищонеправене. И тъй ето какво написах на г-жа Директорката:

До г-жа директорката на ПГЕЕ-Пловдив

ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ

от Ангел Иванов Грънчаров, преподавател по философия

Уважаема госпожо Директор,

Със заповед № 357 от 11.12.2013 г. Вие имахте добрината да ми наредите следното:

На основание чл. 147 (1) от ППЗНП определям:

В срок до 16.00 часа на 14.12.2013 г. г-н Ангел Иванов Грънчаров да представи нови, преработени тематични календарни планове за часовете по етика и право, философия, свят и личност, защото представените за утвърждаване не са изготвени в съответствие с учебните програми на МОН по съответните предмети. Голяма част от основните, за овладяване (запазвам оригиналната пунктуация на тази заповед на нашата директорка, която, апропо, иначе е преподавателка таман по български език и литуратура, бел. моя, А.Г.) понятия, не са включени в разписаните теми. Не е определен видът на урочните единици и кой стандарт на учебната програма покриват. Темите на урочните единици да не се формулират като въпроси. В тематичния план по етика и право липсват тема 2 и тема 3 от програмата на МОН. Необходимо е графа "Тема за часа" да се включи и "Вид на урока", да се допълнят липсващите теми и понятия и да се добави нова графа "Тема от учебната програма на МОН", към която се отнасят темите за часа. Необходимо е да се актуализира и наименованието на титулната стрница "Министерство на образованието и науката", което отдавна е променено. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на главен учител...

Запознати със заповедта: Ангел Грънчаров и ....

Цитирам пълния текст на въпросната Ваша заповед, защото тя е един твърде любопитен административен документ, доказващ по безспорен начин, че за Вас, явно, изобщо нищо не означава автономията на преподавателите, щом си позволявате да ми давате предписания как да направя разпределението на темите по предмет, по който Вие самата не сте специалист. Предполагам, по същия начин давате своите "компетентни съвети" и на преподавателите и по математика, физика и прочие; това е радващо, в историята е известен още един случай, в който властник си е втълпявал, че разбира от всички до една науки; неговото име е Йосиф Сталин, великият корифей на всички науки. Не мога да предприема тия Ваши "задължителни предписания", понеже те накърняват моето достойнство и като специалист, и като личност, понеже те показват също така грубо незачитане на моята преподавателска компетентност, те са унизителни и за самия предмет - тъй като философските предмети имат една уникална специфика, която е трудно да бъде проумяна от разните административни лица, независимо от това какво те самите мислят за своята проницателност и осведоменост. Това какви теми и понятия следва да включа, простете, не е от Вашата компетентност; също така държа да Ви уведомя, че директивите на по-висшестоящото началство, именно на инспекторката по философия са, че с оглед повишаването на творческата автономия (свобода) на преподавателите по философия те имат право да променят до 30% от темите и понятията, които са в типовата (стандартна) програма. Сиреч, се "дава" известно и то немалко пространство за разгръщане на творческата свобода и оригиналност на преподавателите по философия. Тъй че Вашият опит да ме натикате в "калъпа", да ми наложите хомота на една типова и безлична стандартна програма не само че не ми е по вкуса, но този опит е обиден за мен и като личност, и като преподавател.

Мисля също, че нямате и тия права да нареждате на преподавателите какви теми да включват в програмите си, на какви понятия да акцентират, т.е. сте се опитала да си присвоите правомощия, които по закон и по силата на елементарната логика нямате и не можете да имате. До оставим настрана такива съображения като колегиалност, зачитане на достойнството и квалификацията на Вашите колеги и прочие нравствени "измишльотини", които имам чувството, че за Вас нищо не означават.

Тъй че аз представям своя вариант на разпределение, който отговаря на моята авторска трактовка на въпросните държавни образователни изисквания по тия предмети, които имам честта да преподавам. Аз за разлика от Вас съм привърженик на творческото начало в тази наша толкова фина духовна дейност, каквато е образованието и възпитанието на младите. Другояче казано, противник съм на бюрократичните формализми, на догматиката, на типизирането на процеса на преподаване, на тикането на преподавателите в административен калъп, т.е. противник съм на всички опити, свеждащи се до убиването на творческия дух на учителската професия. Просто за мен качеството на образованието на моите ученици е от изключителен, несъмнен и безусловен приоритет, за мен това е водещото, а пък това доколко са доволни от мен разните администратори е нещо, което особено не ме вълнува, това за мен са несъществени, маловажни подробности.

Разбирам, че за Вас напоследък е от особена важност въпросът да ме "заклещите" в някакво нарушение, с оглед да постигнете своето най-съкровено желание, именно, да намерите повод да ми наложите ново дисциплинарно наказание. Съветвам Ви обаче да опитате да разиграете друг вариант, дано там щастието Ви се усмихне, с оглед предколедно да можете да си доставите дългочаната радост: наказание, а пък най-добре и направо уволнение на "злодея Грънчаров", дето, кой знае защо, стана доминанта на Вашето съзнание - и на Вашето всекидневие в последните две години! Желая Ви нови успехи и постижения по поетия път, по който така самотвержено вървите!

Изключително много съжалявам, че ми се налага да реагирам за сетен път по този доста твърд начин, не го правя от самоцелна упоритост, от инат, правя го, защото в случая става дума за принципи, някои от които за мен са свещени! И ако направя компромис по тази линия, сам ще презра себе си; същевременно Ви правя услуга да Ви помогна да се ориентирате в тежката ситуация, в която се намирате - и да сторя зависещото от мен, та белким се отървете от някои свои толкова фатални заблуди и илюзии. Не е този пътят, уверявам Ви, дано някога ме разберете, че мотивите ми да реагирам така са съвсем искрени, честни и дори и благородни.

С уважение:
(подпис: А.Грънчаров)

14.12.2013 г.
Пловдив

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ