Истината ни прави свободни

петък, 21 март 2014 г.

Още едно свидетелство за ярко проявено дискриминационно отношение към преподавател от страна на ръководството на ПГЕЕ-ПловдивНа снимката крайният вдясно е инж. Калин Христов, главният конкурент на г-жа Анастасова за директорския пост при конкурса за директор на ПГЕЕ-Пловдив, уволнен от нея през лятото на 2013 г., който обжалва уволнението си пред съда

Днес ми се наложи пак да пиша по проблем от живота в нашата училищна общност, въпреки че така бих желал да имам време и спокойствие да поработя по любимите си теми, именно по изоставените в последните месеци и дори години мои големи проекти, именно книгите, които съм започнал да пиша, ала които, поради липса на време и спокойствие, си стоят незавършени, имам предвид книгата с работно заглавие ЖИЗНЕНИ СТРАТЕГИИ: пътят към успеха, а също така и книгата със заглавие ФИЛОСОФИЯ НА ЛЮБОВТА, по която така ми се работи - ех, как ми се работи, как ми се пише по тази велика тема! - но за жалост съвсем нямам време и спокойствие да работя по нея; а ми се налага да пиша ето по какви прозаични, но въпреки това немаловажни теми:

До г-жа А.Пакова, Началник на РИО-Пловдив
КОПИЕ: до г-н Цило Нейчев, Председател на РСО към синдикат "ОБРАЗОВАНИЕ" към КТ "Подкрепа", синдикатът, в който членувам

ЖАЛБА

от Ангел Иванов Грънчаров, преподавател по философия и гражданско образование

Уважаема госпожо Началник,

Изключително много съжалявам, че отново трябва да Ви пиша нова поредна жалба, но за жалост тия дни се сблъсках с нова нередност в нашето училище, за която се чувствам да Ви известя - с оглед час по-скоро да бъде предотвратена. Тъй като има пряко отношение към качеството на образованието на нашите ученици, а компромиси в това отношение не бива да се допускат. Освен това случаят, за който ще Ви сезирам, е показателен за ярко изразено дискриминационно отношение към преподавател - от страна на госпожа директорката на ПГЕЕ-Пловдив. Става дума за следното:

По предмета "Свят и личност" в повечето от паралелките в 12-ти клас часовете се водят от г-жа Т.М., която, доколкото ми е известно, е на пенсионна възраст, но е оставена от г-жа Директорката да поработи и след пенсионирането си (същата тази госпожа води, доколкото ми е известно, и часове по история, тя е историчка). Аз самият водя часовете по този предмет в останалите две паралелки. Преди няколко години, когато титулярката на работното място, на което я заместваше г-жа Т.М., се върна на работа, тогава г-жа директорката Анастасова ме помоли да отстъпя часовете от предмета "Свят и личност" на г-жа М., да мина да преподавам в по-малките класове (9 и 10-ти, именно "Психология и логика" и "Етика и право"), оглед г-жа М. да може да вземе тези часове - понеже й оставало, както тогава ми беше казано, една година до излизане в пенсия; съгласих се, въпреки че, както се оказа, въпросната преподавателка никога не била преподавала предмета "Свят и личност" - а това съвсем не е учебен предмет, който заслужава подценяване. Същата тази госпожа по съвместителство също така изпълняваше и длъжността "Педагогически съветник" с оглед все пак някак да достигне до възрастта за пенсиониране. Мина и замина това време за пенсиониране, но въпросната преподавателка продължи да си преподава тия предмети, ето, преподава ги и сега, до ден днешен.

Да, обаче се оказва, че често й се налага да отсъства по болест - и във времето, в което отсъства, трябва някой да я замества. Обикновено в такива случаи я замества който попадне, примерно... библиотекарката на училищната библиотека, учители със съвсем други специалности, които ей-така, "просто с нещо там" да занимават учениците с оглед "да не губят часове", макар че по такъв начин часовете пак са загубени де, нека да не си кривим душата. Интересното е, бие на очи, че никога когато г-жа М. в тия години отсъства, ръководството не се е обръщало към мен аз да я замествам, независимо от това, че в момента съм единствения правоспособен за това преподавател-специалист. Дори се оказва, че се случва нещо доста любопитно: случвало се е аз самият когато отсъствам г-жа М. мен да замества, и то дори в преподаването на предмети, по които тя съвсем няма правоспособност; примерно такова нещо се случи през есента на тази учебна година, през м. септ.-окт. 2013 г., когато директорката възложи на г-жа М. да ме замества по всички учебни предмети, по който преподавам, включително и по... философия с 11-ти клас, включително и по "Етика и право" в 10-ти клас! Когато аз научих за това, независимо че бях в отпуск по болест, реагирах мигновено с писмена жалба до Вас, тъй като такова едно недопустимо подценяване на философските учебни предмети (един вид, че "философия може да преподава всеки!") хем нанася непоправими щети на образованието на нашите ученици, хем унищожава престижа на тия предмети в очите на учениците, а после на преподавателя е изключително трудно да възстанови веднъж разваления престиж (както, прочее, се и случи: ето, в 11 Д клас в тия месеци след моето завръщане на работа тлее невероятен конфликт - щото учениците в мое отсъствие са придобили съвършено невярна представа за това какво е философия и как тя следва да бъде преподавана, а такива нагласи, веднъж възникнали, много трудно се променят). Спор няма, че преподаването на философия не е лесна работа, предвид цялостната културна ситуация в нашата страна - то и нито един друг учебен предмет не се преподава лесно, стига човек да иска да върши тази работа по модерен и по ефективен начин. Както и да е, това е друга тема, прощавайте за отклонението, но нещата са все пак тясно свързани.

Та ето, тия дни пак научих, че г-жа Т.М. е отсъствала доста време по болест, а в това време е била замествана от неправоспособни преподаватели - що се отнася по-специално до предмета "Свят и личност" в 12-ти клас. Към мен обаче ръководството упорито не желае да се обръща да я заместя аз - защо ли?

Ще Ви отвърнат, убеден съм, ето как: г-н Грънчаров е инвалидизиран, не искаме да го използваме за да не се претовари; един вид го правели от някаква хипотетична прекалена загриженост за моето здраве. Позволете ми обаче да подхвърля, че такава една прекомерна загриженост не е искрена: в същото това време същото това ръководство всеки ден ми създава какви ли не и то съвсем изтощителни за здравето ми главоболия, понеже си позволява своеволията, за които аз системно съм Ви известявал в други свои жалби и доклади - тъй като, както е известно, директорката на ПГЕЕ-Пловдив от няколко години води упорита кампания по моето дискредитиране като личност и преподавател, с оглед да бъде "приклещен" в нарушение и евентуално да може "законно" да ме уволни. Та за никаква загриженост за моето здраве тук и дума не може да става, а става дума за нещо съвсем различно, ала също така съвсем недопустимо: за проява на недоверие към мен що се отнася до моите професионални качества, за крещящо подценяване на моята правоспособност да преподавам тия предмети, накрая, сумирано, всичко това е проява на ярко изразено дискриминационно отношение от страна на длъжностно лице, една изцяло незаконна дискриминация по професионален признак, за която аз сега алармирам Вас като висшестоящ административен орган, но също така ще сезирам непременно и Комисията за защита от дискриминация. Прочее, тия дни, заради цялостното дискриминационно отношение на въпросната администраторка, дискриминационно отношение, които има, тъй да се рече, цялостен, комплексен характер, аз вече сезирах Комисията за защита от дискриминация, а случаят, за който Ви пиша сега, просто ще го представя там като поредно доказателство за наличието на такова едно недопустимо отношение към мен, което не само ме обижда, а също така ми нанася и съответните вреди, включително и върху моето здраве.

Това е. Надявам се ще проверите случая и ще вземете подобаващото отношение, с оглед щото такива безпрецедентни нарушения в нашето училище повече да не бъдат допускани. Все пак законите и нормите на добрите нрави би трябвало да важат за всички, включително и за всички началства (директори) в сферата на образованието. Моля също така да ме известите за резултатите от една такава проверка на изнесения случай, те твърде много ме вълнуват и интересуват. Не е зле проверяващите да опитат да открият истината и за заместванията по всички останали предмети, подозирам, че и там работите едва ли са бляскави и едва ли са изцяло в съответствие с повелите на закона - щом като по горния случай е възможно да се случи такова едно фрапантно нарушение.

20 март 2014 г.
Пловдив С УВАЖЕНИЕ:

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

1 коментар:

Анонимен каза...

Удар в "десятката"!

Абонамент за списание ИДЕИ