Истината ни прави свободни

неделя, 11 май 2014 г.

Ново Открито писмо до д-р Тренчев, препратено за сведение и до г-жа Министърката на образованието, а също и до Омбудсмана на републиката


Във връзка с изключването ми от... "Комсомола", пардон, от... "Партията", простете, от синдиката "Подкрепа", състояло се в трогателно-тържествена обстановка вчера - виж: Екстрено съобщение: изключиха ме от КТ "Подкрепа" заради това, че съм написал писмо до Тренчев! - ми се налага, за да закръгля цялата абсурдно-смешна история, да напиша следния документ:

До д-р Константин Тренчев, Президент на КТ "Подкрепа"
ЗА СВЕДЕНИЕ: До проф. А.Клисарова, Министър на образованието и науката
ЗА СВЕДЕНИЕ: До г-н К.Пенчев, Омбудсман на Република България
До г-н Иван Порашки, Председател на Контролната комисия на КТ "Подкрепа"
КОПИЕ: До г-н Юлиян Петров, Председател на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа"
КОПИЕ: До г-н Цило Нейчев, Председател на РСО на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа"

ЖАЛБА ПОД ФОРМАТА НА ОТВОРЕНО ПИСМО

от Ангел Иванов Грънчаров, преподавател по философия и гражданско образование в ПГЕЕ-Пловдив, член на КТ "Подкрепа" от 1990 г.

Уважаеми г-н Президент Тренчев,
Уважаема госпожо Министър,
Уважаеми господин Омбудсман,
Уважаеми г-н Порашки,

Преди няколко дни Ви написах Жалба под формата на открито писмо, публикувана и в моя блог (Открито писмо до д-р К.Тренчев и до проф. А.Клисарова, свързано с някои нетърпими абсурди и ексцесии в сферата на родното ни образование), а днес съвсем вкратце искам да Ви информирам за съвсем неочаквания, направо "головокружительный", ако можем да използваме тази руска дума, сиреч, главозамайващ сценарий, по който се разви по-нататък непостижимата с ума история:

Вчера, на 9-ти май, ръководителката на синдикалната секция към синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" г-жа Камелия Стоянова проведе екстрено събрание, на която моя милост беше... изключена от организацията (!) под смехотворния мотив, че, видите ли, съм си позволил "да злоупотребя" със свободата на словото, че съм бил написал писмо, в което "ръководни лица" от организацията били представени в "неласкава светлина", сиреч, другояче казано, бях изключен по крайно несериозни, предизвикващи неудържими пориви на веселие мотиви. Всъщност г-жа Стоянова даже не си даде труда да формулира в какво именно "нарушение", за което се полага наказание, съм обвинен, с което призна, че такова фактически не съществува, а изключването е единствено по неин субективен каприз. И с оглед да достави известна радост на г-жа директорката. При това беше организирала събранието така, че под груб натиск всички присъстващи да гласуват "За" изключването ми, т.е. дръзна да разиграе сценка, представяща "демокрация" от чист северно-корейски тип (щом резултатите от едно гласуване са 99.99%, то това показва, че обстановката, в която е проведено, е нездрава, в нормална обстановка хората така не гласуват!).


За да постигне този главозамайващ резултат г-жа Стоянова беше приложила специфични форми на натиск, примерно, хората бяха принудени да се подпишат в нарочен списък че ще присъстват (!), били са явно агитирани предварително как именно да гласуват, всичко беше най-внимателно режисирано, алтернатива не беше допусната, примерно, на моето предложение в писмен вид тя да се оттегли от ръководството на организацията поради несправяне и по морални причини, не беше обърнато никакво внимание. Цяла една поредица от груби процедурни нарушения изобилстват в туй куриозно мероприятие, което е благодатна основа за разследването на подходите на многоуважаемата лидерка, която, без изобщо да се замисли какво прави, с неговото провеждане на дело и де факто призна собственоръчно и доказа по неоспорим начин, че всичките мои тези, аргументи и констатации за нездравословна психологическа, организационна и психологическа обстановка в училището са напълно верни, са самата истина. Но най-куриозното е това, че случилото се също така демонстрира един крайно назадничав манталитет, характерен за представите на тази наша синдикална-ръководителка-и-помощник-директорка, свеждащ се до тъй паметната сталинистка теза: който не мисли като началството е враг, подлежащ на немедлено, на незабавно унищожение! Да, но има една подробност: сега вече живеем в други, съвсем различни времена и подобни рецидиви на миналото могат само да предизвикват, както казах по-горе, пориви на неудържимо веселие, т.е. са чисто и просто смешни.

Пиша Ви, уважаеми г-н Тренчев (и пращам копие за сведение и Вам, уважаема госпожо Министър, а също и Вам, уважаеми г-н Омбудсман), за да осъзнаете още по-релефно с какви хора, заели ръководни позиции в нашето многострадално училище, си имате изобщо работа. Щом се правят такива абсурдистки водевилни изпълнения, щом тия самозабравили се хора си позволяват подобен крещящ произвол, правете си сметката как тогава същите тия ръководни фактори се изявяват в тъй фините и деликатни сфери на образованието и възпитанието на младите! Обстановката в това училище вече придоби чертите на шеметна пиеса, писана сякаш от Бекет, от Кафка и от Йонеско едновременно. Считам за свой морален и граждански дълг да Ви информирам за случващото се; от друга страна не крия, че като изследовател за мен тия истории са едно увлекателно чисто научно предизвикателство, на което не мога да устоя. Да, аз съм изследовател на съвременните нрави, затова за мен описанието на тия чудати феномени е находка, наподобяваща откриването на златна мина. Простете ако в своя изследователски устрем съм смутил с нещо Вашето спокойствие, но вярвам, че като учени хора ще ме разберете напълно и ще ми простите слабостта.


Уважаеми г-н Тренчев, как Ви звучи тази удивителна "аргументация" за изключването ми от... "Комсомола", пардон, от синдиката: "Г-н Грънчаров злоупотреби със свободата на словото и дръзна да напише писмо, в което е представил в нелицеприятна светлина уважаеми и заслужили функционери на нашата организация, поради което се налага да го изключим" (!)? Не знаех, че за ръководителите в КТ "Подкрепа" трябва да се пишат само хвалебствия, сиреч, че те са извадени от обсега на всякаква критика - сякаш са нещо като "свещени крави"! Да те изключат от една организация само защото си написал писмо до лидера й - такава една форма на репресия, уважаеми г-н Тренчев, хрумвало ли Ви е изобщо някога, че е възможна да се случи в рамките на създадената и ръководена от Вас организация? Много ми е интересна Вашата интерпретация на описваните ексцесии, ето защо считам за свой дълг да Ви информирам. Смятам, че и г-н Порашки ще се впечатли силно от тази история, очаквам с интерес и реакцията на ръководената от него Комисия.

Много ми е интересна също, не крия, реакцията на г-дата Юлиян Петров и Цило Нейчев. Не зная дали случилият се вчера фарс е минал с тяхното знание или изключването ми ще им бъде поднесено като скъп дар - както вероятно организаторите на фарса си го представят. Г-да Петров и Нейчев, как възприемате един такъв трогателен дар: моята глава, връчена Ви на поднос от една мило усмихната Ваша сърдечна почитателка?

Това е. Имайте предвид, че тези неща се случват в едно образователно и възпитателно учреждение на съвременна европейска (!!!) и демократична (!!!) България. Вярвам, че можете да оцените сериозността на ситуацията, изискваща Вашата спешна намеса.

10 май 2014 г.
Пловдив С УВАЖЕНИЕ: (подпис)

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ