Истината ни прави свободни

вторник, 27 май 2014 г.

Нови доказателства за осъществена репресия на политическа основа от страна на директорката на ПГЕЕ-Пловдив Стоянка Анастасова

До Комисията за защита от дискриминация, София

НОВИ ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

От Ангел Иванов Грънчаров, жалбоподател по Жалба с вх. № 44-00-1220/17.03.2014 г. с твърдения за осъществена дискриминация, по която е образувана Преписка № 170/2014 г.

АДРЕС: гр. Пловдив, п.к. 4023, Ж.К.Тракия, бл. ..., вх. ..., ап. ..., тел. 0878269488, e-mail: angeligdb(@)abv.bg

Уважаеми г-н (г-жо) Председател,

Изпращам Ви копия на нови документи в илюстрация на осъществена дискриминация по отношение на мен от страна на директорката на ПГЕЕ-Пловдив Стоянка Анастасова, сред които и Заповед за моето уволнение № 860/19 май 2014 г. от длъжността учител по философия и гражданско образование по смехотворни "мотиви", свеждащи се в резюме до твърдението за някаква хипотетична "пълна неспособност" и "цялостна некадърност" за преподаване на учебни предмети, които преподавам вече повече от 30 години, при това имам най-висшата учителска квалификация, именно първи клас-квалификация, автор съм на много учебни помагала по същите тия предмети и пр. (изпращам Ви копие и на този документ, както и някои други).

Най-интересното обаче е следното обстоятелство, което за пореден път показва същината на цялата работа, а именно, че в случая имаме налице една най-груба дискриминация на политическа основа: уволнението ми по указаните формални "мотиви" се случи седмица след като моя милост, в качеството ми на политически блогър и анализатор, изпратих Открито писмо до Бойко Борисов, по време на чийто управленски мандат г-жа Стоянка Анастасова беше назначена за директор на ПГЕЕ-Пловдив (вижте Безпощадно правдолюбиво писмо до Б.Борисов: "Или се вслушайте в глухия, идещ от дълбините призив на историята – или си обирайте крушите!"), което "случайно съвпадение" по време с уволнението ми именно илюстрира истинската, действителната причина да бъда уволнен така спешно, и то само месец преди края на учебната година. Излиза, че уволнението ми е отмъщение не само заради моите различия с г-жа Анастасова по отношение на професионалните въпроси, подходи в преподаването, в начина на регулация на отношенията в училищната общност (аз съм убеден критик на нейния чисто административен и команден стил на ръководство, аз също така съм привърженик на демократичния подход), но и най-вече поради това, че като блогър съм си позволил да защищавам гражданска позиция, която явно съвсем не й е харесала, понеже не отговаря на собствените й политически пристрастия.

Надявам се, че уважаемата комисия ще обърне особено внимание на тази причинна зависимост, тъй като репресия на политическа основа в наше време влиза не само в пълно противоречие със закона, но и с елементарните изисквания на толерантността по отношение на неизбежните различия между нас като професионални дейци, граждани, имащи политическа позиция и пр. Тук по моя преценка е налице акт на най-груба дискриминация на политическа основа и също така на злоупотреба със служебно положение с оглед осъществяването на недопустима репресия на политическа основа спрямо другоячемислещ човек и гражданин.


Изпращам Ви също така и някои други документи от последно време, хвърлящи обилна светлина върху порочния мениджърски подход на г-жа директорката Стоянка Анастасова, и то все в тази същата посока, примерно осъщественото под благосклонния й поглед мое изключване от синдикалната организация на учителите към КТ "Подкрепа", което беше инициирано и проведено от верната й помощничка г-жа Камелия Стоянова, лидер на синдиката в училището и едновременно с това помощник-директор, която пък дръзна да ме изключи от синдиката, в който членувам повече от 20 години (станало седмица преди уволнението ми от работа!), дори без да си даде труда да формулира каквото и да било обвинение или нарушение от моя страна. Впрочем, подходът и тук е същият, почеркът на директорката Анастасова си личи и тук: бях изключен от синдиката точно седмица след като написах критично открито писмо против стила на неговата ръководителка до президента на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев! До този момент аз лично, признавам си, не съзнавах, че в съвременна демократична и европейска България заради заемането на каквато и да било публична гражданска позиция се полага незабавно изключване и от синдикалната организация, но също така и незабавно уволнение от работа (!), от службата, на която си работил много години!

Изглежда въпросните длъжностни лица живеят с представите на едно друго, отдавна отминало време - и затова уважаемата Комисия по защита от дискриминация, явно, в случая е призвана да им обясни и покаже в какво време всъщност живеем. Вярвам, че уважаемата Комисия ще изпълни своя дълг според предписанията на правото, справедливостта и закона.

26 май 2014 г.
Пловдив С УВАЖЕНИЕ:
(подпис)

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ