Истината ни прави свободни

четвъртък, 26 юни 2014 г.

Кратко размишление по поставена важна темаТоми Томев каза: Много е трудно да се разбере кое е справедливо и кое не е. А дали въобще има несправедливост?

Ангел Грънчаров каза: Има несправедливост. Ако няма несправедливост, тогава няма да има нито истина, нито лъжа, а пък в такъв случай всичко ще отиде по дяволите. Затова има както справедливост, така и несправедливост. Човешките представи, Томи, за справедливостта са много, но идеята (понятието, същината) е една - и тя може да бъде постигната само чрез философстване. Чрез мислене. И чрез говорене, писане, четене, обсъждане...

Да добавя още нещо: най-лесното и най-простото нещо на този свят е да се разбере кое е справедливо и кое не е справедливо. То е обаче такова, именно лесно и просто само за хората, чиято душа не е осквернена с неверни, изопачени представи, сиреч, лесно е за хората с що-годе чисти души. Чисти са душите, които не са си загубили усета, "сетивото" за истината, да, истината за тия неща, духовните (справедливостта е от този род) се установява непосредствено или пряко със СЪРЦЕТО, не с ума...

Умът идва впоследствие, истинското обаче е онова, което сърцето ни казва, оттук започва всичко...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ